மின்னூல்கள்

கணியம் வழங்கும் இலவச மின்னூல்கள்.

படித்து பயன் பெறவும், பிறருடன் பகிர்ந்து மகிழவும் வேண்டுகிறோம்.

 

கட்டற்ற மென்பொருள்  துருவங்கள் – நுட்ப நாவல் – நக்கீரன்.ந
learn-gnulinux1-cover Screenshot from 2014-07-02 15:43:46
எளிய தமிழில் MySQL – பாகம் 2

 

பயனுள்ள கட்டற்ற மென்பொருட்கள்
எளிய தமிழில் MySQL     எளிய தமிழில் HTML 
எளிய தமிழில் CSS – து.நித்யா எளிய தமிழில் Selenium – து.நித்யா 
எளிய தமிழில் Big Data – கணிணி நுட்பம் – து.நித்யா எளிய தமிழில் JavaScript – கணினி நுட்பம் – து.நித்யா 
எளிய தமிழில் Machine Learning – கணினி நுட்பம் – து. நித்யா  எளிய தமிழில் Deep Learning – தொழில்நுட்பம் – து. நித்யா
எளிய தமிழில் Pandas – கணினி அறிவியல் – து. நித்யா எளிய தமிழில் கிட்(Git) – தொழில்நுட்பம் – கி. முத்துராமலிங்கம்  
எளிய தமிழில் சாப்ட்வேர் டெஸ்டிங் – தொழில்நுட்பம் – கி.முத்துராமலிங்கம்  திறந்த மூலத்திற்கு எவ்வாறு பங்களிப்பது? – கணினி அறிவியல் – கிட்ஹப் குழு – கட்டுரைகள் – கிட்ஹப் குழு
கட்டற்ற அறிவு – கணினி அறிவியல் – கட்டுரைகள் – வின்சென்ட் காபோ  எளிய தமிழில் Robotics – கணினி அறிவியல் – இரா. அசோகன்
செம்மொழியில் கற்போம் ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் – கணினி நுட்பம் – பணியா. பிரசன்னா  ரூபி நண்பன் – கணினி அறிவியல் – டக் ரைட், ஆடம் ஸ்டார்
எளிய தமிழில் CNC – அறிவியல் – இரா. அசோகன்  திறந்த மூல மென்பொருளில் முதல் அடி எடுத்து வைக்கலாம் வாங்க! – இரா. அசோகன் 
எளிய தமிழில் Agile/Scrum – மென்பொருள் திட்ட மேலாண்மை – இரா. அசோகன் எளிய தமிழில் WordPress – தமிழ்
எளிய தமிழில் PHP – இரா.கதிர்வேல்   எளிய இனிய கணினி மொழி – ரூபி – பிரியா சுந்தரமூர்த்தி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: