Contact Us

Kaniyam Foundation,
G4, Subiksha Apartments,
42, Viyasar Street,
East Tambaram,
Chennai – 600059

Email – editor@kaniyam.com

Phone – Anwar – 8124782351

T Shrinivasan – 9841795468

%d bloggers like this: