Tools

இயந்திர கற்றல் (ML) மாதிரிகளை எளிதாக உருவாக்க Weka எனும் கருவியை பயன்படுத்திகொள்க

Weka எனும் கட்டற்ற கருவியின்மூலம், எவரும் இயந்திரக் கற்றலின் திறனைப் பயன்படுத்தி, அதன் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கணிப்புகளைச் செய்யலாம். Weka ஐ நிறுவுகைசெய்வதுகுறித்தும் அதனை பயன்படுத்திடுவதன் மூலம் இயந்திர கற்றல் மாதிரிகளை சிரமமின்றி உருவாக்க பரிசோதிக்க இந்தக் கட்டுரை வழிகாட்டிடும். இன்று, செயற்கை நுண்ணறிவு (AI), இயந்திர கற்றல் (ML) எவ்வளவு பிரபலமாகவும் முக்கியமானதாகவும் மாறியுள்ளது…
Read more

ChatGPT குறித்து-ஒரு முழுமையான வழிகாட்டி

கடந்த 2023 ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் ChatGPT ஆனது 100 மில்லியன் மாதாந்திர சந்தா செலுத்துகின்ற பயனாளர்களை எட்டியுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது, அதாவது இது கணினிவரலாற்றில் மிகவேகமாக வளரும் நுகர்வோர் செயலியாக மாறியுள்ளதாக தெரியவருகின்ற செய்தியாகும். மிகமுக்கியமாக வணிக உலகம் முழுவதும் இந்தChatGPTஐ பயன்படுத்தி கொள்வதில்மிக ஆர்வமாக உள்ளது, அதனோடு பல்வேறு தொழில்கள் குறித்து எழுதும்…
Read more

மீப்பெரும் செயலாக்கத்திற்கு (Metaverse) பயன்படுத்தக்கூடிய பிரபலமான திறமூலக் கருவிகள்

பகிர்ந்துகொள்ளப்பட்ட , பரவலாக்கப்பட்ட மெய்நிகர் தளத்தை வழங்குவதன் மூலம், புதுமை, படைப்பாற்றல் , சமூக இணைப்பு ஆகியவற்றிற்கான பல்வேறு புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குகின்ற திறனை இந்த மீப்பெரும் செயலாக்கம் (Metaverse) ஆனது கொண்டுள்ளது. இந்தக் கட்டுரையில் அவ்வாறான மீப்பெரும் செயலாக்கத்தின் (Metaverse) உள்கட்டமைப்பை உருவாக்கு வதற்கும் அதைப் பாதுகாக்க உதவுவதற்கும்ஆன பிரபலமான திற மூலக் கருவிகளை…
Read more

எழுதுவதை எளிதாக்குகின்ற திறமூல தொழில்நுட்பங்கள்

தொழில்நுட்பத்தை பற்றிஎழுத துவங்கினால், அத்தொழில்நுட்ப கருத்துகளை எளிதாக எழுதிடுவதற்கான திறமூலதொழில்நுட்பங்கள் நமக்கு உதவ தயாராக இருப்பதை காணலாம். பல்கலைக்கழகத்தில் படித்திடும்போது எண்ணிம தொழில்நுட்பத்துடன் Digital Technologyஉதவியுடன் எழுதுவதும் ஒரு முக்கியமான பணியாகும், அதனால் பல்கலைகழகத்தில் படிக்கும்போதே தொழில்நுட்ப எழுத்தாளர்களான மாணவர்கள் தொழில்நுட்பதுறையில் பயன்படுத்தும் பல்வேறு தொழில் நுட்பங்களையும் கருவிகளையும் பற்றி நன்கு அறிந்து கொள்கின்றனர். அவைகளில்…
Read more

கொள்கலன்கணினி(Container), மெய்நிகர்கணினி(Virtual Machine(VM)) ஆகியவை குறித்த தொடக்கநிலையாளர்களுக்கான நட்புடன்கூடிய அறிமுகம்

நாம் ஒரு நிரலாளர் அல்லது தொழில்நுட்ப வல்லுநர் எனில் இணைப்பாளரைப் (Docker) பற்றி கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருக்கலாம்:அதாவது இணைப்பாளர் என்பது “கொள்கலன் கணிகளில்” கட்டுதல், பதிவேற்றுதல் என்றவாறு பயன் பாடுகளை இயக்குவதற்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் கொண்டதொரு பயனுள்ள கருவியாகும். தற்போதைய நவீனகாலச்சூழலில் மேம்படுத்துநர்கள் கணினியின் அமைவுநிருவாகிகள் போன்றவர்களின் கவனத்தை இது ஈர்க்கும் வகையில், இல்லாமல் இருப்பது…
Read more

இயந்திரவழி கற்றலுக்கு உதவும் சில திறமூலகருவிகள் (OpenSource Tools)

செயற்கை நுண்ணறிவு, இயந்திரவழி கற்றல் ஆழ்த கற்றல் ஆகியவை பல தசாப்தங்களாக மனிதர்கள் செய்யும் விதத்தில் கணினிகள் பணிகளைச் செய்ய உதவுகின்றன. செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) கணினிகளைப் பயன்படுத்தி மனித மூளையின் செயல்பாடுகளைப் பிரதிபலிக்கும் நோக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. அவ்வாறு செய்ய இது கணிதமாதிரிகளையும், புள்ளிவிவர மாதிரிகளையும் பயன்படுத்திகொள்கிறது (எ.கா., நிகழ்தகவு). இயந்திரவழி கற்றல் (ML) மனிதமூளை…
Read more

பெர்கனோ கட்டுபடுத்தலும் நிருவகித்தலும் (Percona Monitoring and Management (PMM)) எனும்கருவி

PMM என சுருக்குமாக அழைக்கப்பெறும் பெர்கனோ கட்டுபடுத்தலும் நிருவகித்தலும் (Percona Monitoring and Management) என்பது நம்முடைய MySQL, MongoDB அல்லது PostgreSQL ஆகியதரவுதள நிகழ்வுகளைக் கண்காணிக்க உதவுகின்ற ஒரு திறமூலக் கருவியாகும். இதன்உதவியுடன்நீண்ட காலமாக தரவுத்தளங்களைப் பயன்படுத்திகொண்டுவரும் அவ்வாறான சேவையாளர்களின் உள்ளுறுப்புகளைப் கண்காணித்து, அவர்கள் என்னதான் செய்கிறார்கள் என்பதைத் தீர்மானிக்க முயற்சித்திடுக. MySQL இன்…
Read more

GitDuckஎனும் மேம்படுத்துநர்களின் திறமூலக்கருவி

  GitDuck என்பது மேம்படுத்துநர்களுக்கான ஒரு திறமூல ஒத்துழைப்புக் கருவியாகும். GitDuck என்பது தொலைநிலையில் பணிபுரியும் மேம்படுத்து நர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிரலாக்க கருவியாகும்.அதாவது மேம்படுத்துநர்கள் தங்கள் திரையைப் பதிவுசெய்து, அவர்களின் குறிமுறைவரிகளை கானொளி நேர முத்திரைகளுடன் இணைக்கவும், ஊடாடும் குறிமுறைவரிகளின் கானொளிகளை உருவாக்கவும் இது அனுமதிக்கிறது. Duckly என்பது ஒரு IDE செருகுநிரலாகும், இது…
Read more

Sambaஎனும் திறமூல கருவி மூலம் கோப்பு பகிர்வு

Samba என்றால் பகிர்ந்துகொள்ளுதல் என பொருளாகும்.Samba எனும் கருவியானது கோப்புகளை பகிர்ந்துகொள்வதை எளிதாக்குகிறது. பயனாளர்களின் குழுக் களுக்கான பொதுவான கோப்புறைகள், உள்வரும் கோப்புகளை மட்டும் ஏற்றுக் கொள்ளும் உள்வருகை பெட்டிகள் நமக்குத் தேவையானவை உட்பட பகிரப்பட்ட இருப்பிடங்களை உருவாக்க, Samba இல் உள்ள பல செயல்திட்டங்களைப் பயன் படுத்திகொள்ளலாம். இந்த திறமூலமான கருவியானது, நெகிழ்வானது, மேலும்…
Read more

திறமூலக் கருவி மூலம் எந்தவொரு இணையதளத்தையும் லினக்ஸின் மேசைக்கணினி பயன்பாடாக மாற்றலாம்

Nativefier, Electron ஆகியவை எந்தவொரு இணையதளத்திலிருந்தும் மேசைக்கணினியின் பயன்பாடுகளை உருவாக்குகிறது. Mastodonஎன்பதுபரவலாக்கப்பட்ட சமூக வலைப்பின்னலிற்கான ஒரு சிறந்த திற மூலகருவியாகும், .தற்போது பெரும்பாலானவர்கள் தங்களுடைய அன்றாட பணிகளுக்காக Mastodon ஐப் பயன்படுத்துகின்றனர், மேலும் Mastodon ஐ அதன் இணைய இடைமுக வசதியின் மூலம் பயன்படுத்துவது மிகவும் பொதுவானதாகும் (திற மூலமாக இருந்தாலும், முனைமத்தின் அடிப்படையிலான பயன்பாடுகள்…
Read more