Javascript

ஜாவாஉரைநிரல் இயக்க நேரத்தில் புதிய சகாப்தத்தை படைக்கவுள்ள Bun எனும்பயன்பாடு

தற்போதையநிலையில் ஜாவாஉரைநிரல் மேம்பாட்டிற்கு புதியசெயல்வேகம் தேவைப்படுகிறது, அதனை நிறைவுசெய்திடுவதற்காக இந்த Bun எனும் கட்டற்ற பயன்பாடானது மின்னல் வேக செயல்திறனையும், சொந்த TypeScript ஆதரவினையும் , நெறிப்படுத்தப்பட்ட பணிப்பாய்வுகளையும்ன் வழங்குகிறது. ஆனால் இன்னும் அதற்கான மேலும் கூடுதலான பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த Bun.ஆனது ஜாவாஉரைநிரல் மேம்பாட்டில் விரைவான , எப்போதும் உருவாகின்ற அகண்மையில், ஒரு…
Read more

Bun எனும் ஜாவாஉரைநிரல் இயக்க நேரத்தின் ஒருபுதிய சகாப்தம்

ஜாவாஉரைநிரல் மேம்பாட்டிற்கு அதிகசெயல்வேகம் தேவைப்படுகிறது, இந்நிலையில் Bunஎன்பது மின்னல் வேக செயல்திறனையும், சொந்த TypeScript ஆதரவினையும் , நெறிப்படுத்தப்பட்ட பணிப்பாய்வுகளையும் வழங்குவதற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதில்இன்னும் கூடுதலான வசதி வாய்ப்புகளுக்காக மேம்படுத்திடுதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த Bun.ஆனது ஜாவாஉரைநிரல் மேம்பாட்டின் விரைவான , எப்போதும் உருவாகின்ற அகண்மையில், ஒரு புதிய, நம்பிக்கைக்குரிய செயலியாக சமீபத்தில்…
Read more

ஜாவாஎனும் கணினிமொழியின் நேர்காணலிற்கான கேள்விகளும் நிரலாக்க பயிற்சிகளும்

ஜாவாமேம்படுத்துநர் பதவிக்கான நேர்காணலின் போது மிகவும் கடினமான கேள்விகளால் எப்போதாவது தடுமாறினீர்களா? ஆம் எனில் இது நம்மில் பலருக்கும் நடக்கின்ற வழக்கமான செயலாகும். இரகசியம் என்னவென்றால், மிகவும் பொதுவான சில கேள்விகளுக்கு மட்டும் நாம் முன்னதாகவே அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் பதிலுடன் தயாராக இருக்கின்றோம். ஆனால் நேர்காணல் செய்பவர்கள் மிகவும் பொதுவான சில கேள்விகள்மட்டுமல்லாமல் மிகவும் பரந்த…
Read more

ஜாவாஉரைநிரல் மூலம் ஆவணங்களை மேம்படுத்திடுக

திறமூல மென்பொருள் செயல்திட்டங்கள் பெரும்பாலும் மிகவும் மாறுபட்ட பயனாளர்களின் குழுவைக் கொண்டுள்ளன. சில பயனர்கள் கணினியைப் பயன்படுத்துவதில் மிகவும் திறமையானவர்களாக இருப்பதால் அவர்களுக்கு மிகக் குறைந்த அளவிற்கு மட்டும் வழிகாட்டிடும் ஆவணங்கள் தேவைப் படலாம். இந்த திறன்மிகு பயனர்களுக்கு, அவ்வாறான ஆவணங்கள் நினைவூட்டல்கள் , குறிப்புகளாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும், மேலும் உறைபொதியில்(shell) இயங்குவதற்கான கட்டளைகள்…
Read more

லேங்க்ஸ்கேப், பயிலகம், கணியம் இணைந்து நடத்தும் வெப் டிசைனிங் இலவச இணையவழிப் பயிற்சிகள்

மொழிபெயர்ப்புத் துறை முன்னணி நிறுவனங்களுள் ஒன்றான லேங்ஸ்கேப்(Langscape) நிறுவனம், பயிலகம், கணியம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து வெப் டிசைனிங் (HTML, CSS,JS, Canvas) பயிற்சிகளை இலவசமாக நடத்த முன்வந்துள்ளது. பயிற்சி இணையவழியே ஆறு (கூடினால் எட்டு) வாரங்கள் நடத்தப்படும். பயிற்சி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மணிநேரத்தில் இருந்து ஒன்றரை மணிநேரம் வரை இருக்கும். பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள:…
Read more

ஜாவாஸ்கிரிப்ட்டில் முதன்முதலாக குறிமுறைவரிகளை எழுதுதல்

ஜாவாஸ்கிரிப்ட் என்பது இனிமையான பல்வேறு ஆச்சரியங்கள் நிறைந்த நிரலாக்க மொழியாகும். பொதுவாக பலர் முதலில் இந்த ஜாவாஸ் கிரிப்டை இணையத் திற்கான மொழியாக எதிர்கொள்கின்றனர். ஆயினும் அனைத்து முக்கிய இணைய உலாவிகளிலும் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் செயலி உள்ளது, மிகமுக்கியமாக இணைய வடிவமைப்பை எளிதாக்க உதவும் JQuery, Cash, Bootstrap போன்ற பிரபலமான கட்டமைப்புகள் இதில் உள்ளன, மேலும்…
Read more

Web Development Fundamentals – இணைய வழிப் பயிற்சி

அன்புடையீர் அனைவருக்கும் வணக்கம், எதிர்வரும் தொழில்நுட்ப உலகம் இணையம் மற்றும் தொடர்பியல் சார்ந்து பல வளர்ச்சிகளை கட்டமைக்கவுள்ளது. அதற்கான மனிதவளங்களை மேம்படுத்திட பல அரங்கங்களும் தயாராகிவருகின்றன. நம் முன்னெ இருக்கும் இந்த தொழில்நுட்ப கற்றலுக்கான போட்டியில் உங்களையும் பங்கேற்கச் செய்ய வேண்டி நாங்கள் மேற்கொண்டுள்ள முயற்சியை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்வதில் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். எங்களுடைய Chiguru Colab நிறுவனத்தின்…
Read more

JavaScript ஏன்பிரபலமாக உள்ளது

ஜாவாஸ்கிரிப்ட் GitHubஇல் உள்ள செயல்திட்டங்களுக்கு பங்களிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் மிகவும் பிரபலமான நிரலாக்க மொழியாக இருந்து வருகிறது. இது தொடர்ந்து மிகவும் பிரபலமான சிறந்த கணினி மொழிகளில் ஒன்றாக திகழ்வதற்கு பல்வேறு காரணிகள் உள்ளன. அவை பின்வருமாறு 1. ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஆனது துவக்கநிலை, இடைநிலை மேம்பட்ட நிலை ஆக எந்தவொரு நிலையிலுள்ள மேம்படுத்துநர்களுக்கும் தேவையான வசதிவாய்ப்புகளை…
Read more

ஜாவா எனும்கணினிமொழிமேம்படுத்துநர்களுக்கான உதவிக்குறிப்புகள்

ஜாவா என்பது ஒவ்வொரு தொழிற்துறையிலும் ஏதோவது ஒரு வகையில் பயன்படுத்தப்படும் பல்துறை நிரலாக்க மொழியாகும். இந்த ஜாவாவானது JVM எனும் ஜாவா மெய்நிகர் இயந்திரத்-திலும் இயங்கவல்லது,என்பதே இதனுடைய மிகப் பெரிய சக்தியாகும் இந்த JVM ஆனது ஜாவா குறிமுறைவரிகளை நம்முடைய இயக்க முறைமையுடன் இணக்கமான இயந்திர குறிமுறை-வரிகளாக மொழிபெயர்க்கின்ற ஒரு அடுக்காக விளங்குகின்றது. நம்முடைய இயக்க…
Read more

jQuery கடந்து செல்லும் விதத்தை வரையறுத்தல்

jQuery கடந்து செல்லும் விதத்தை பின்வரும் இரண்டு நிலைகளில் வரையறுக்கலாம். jQuery Object-ஆக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுக்குள் கடந்து செல்லல் jQuery Object-ஆக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளவற்றின் உட்செய்திகளாக இருப்பவற்றுக்குள் கடந்து செல்லல் இந்த இரண்டிற்கும் each() எனும் method பயன்படுகிறது. jQuery Object-ஆக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுக்குள் கடந்து செல்லல்: சாதாரணமாக jQuery object என்றழைக்கப்படும் $(“p”) என்பது வலைத்தளப்பக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு…
Read more