Open source softwares

Polyfire’s எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு ஒருஅறிமுகம்–12

தற்போது வெளியிடப்பெற்றுள்ள Polyfire’s எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டின் குறிக்கோள், சிக்கலின் சுருக்கமான விவரங்கள் எதவும் இல்லாமலும் , எதையும் வரிசைப் படுத்த வேண்டிய அவசியமின்றியும் முன்பக்கத்தில் இரண்டேவரி குறிமுறை வரிகளில் மட்டுமே நாம் விரும்பும் பணிகளை செயல்படுத்திடு வதற்கான ஒவ்வொரு AI கருவியிலும்/Chatbot யிலும் குறிமுறைவரிகள் செய்வதே ஆகும். இது AI பயன்பாடுகளுக்கான all-in-one ஆக…
Read more

JS7எனும்பணியை திட்டமிடுபவர் (JobScheduler)

JS7 என்பது, சரக்கு மேலாண்மை, கண்காணிப்பு , கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றுக்கான JS7இன் JOC காக்பிட்எனும் பயனர் இடைமுகத்துடனான, முகவர்களைத் திட்டமிடுவதற்கான கட்டுப்பாட்டாளர் ஆகும் , இது தன்னால் ஆதரிக்கப் படுகின்றஇன் தளங்களில் பணிகளையும் பணிப்பாய்வுகளையும் செயல்படுத்துகின்ற JS7 முகவர்களை கொண்டுள்ளது. முக்கிய வசதிவாய்ப்புகள் 1. தானியங்கியான பணிச்சுமை:JS7 JobScheduler என்பது ஒரு திற மூல தானியிங்கியானபணிச்சுமை…
Read more

வாருங்கள்மீப்பெரும்தரவகத்தின்(Metaverse): மெய்நிகர் உலகில் மூழ்கிடலாம்

மீப்பெரும்தரவகம் ஆனது தற்போது சில காலமாக அதிகஅளவிலானபயன்பாட்டில் இருந்து வருகின்றது, மேலும் அடுத்த சில ஆண்டுகளில் இது ஒரு முக்கிய தொழில்நுட்பமாக மாறவிருப்பதாக உறுதியளிக்கிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு நிறுவனங்களும் ஏற்கனவே மீப்பெரும்தரவகத்தில் முன்னிலையில் உள்ளன, ஆனாலும் இன்னும் இது சில சவால்களை கடக்க வேண்டியுள்ளது. மீப்பெரும்தரவகம் ஆனது தன்னை இன்னும் மேம்படுத்தி கொண்டே வருகிறது.அதாவது…
Read more

MentDB எனும் கட்டற்றஇயங்குதளம்

MentDB என சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறுகின்ற (Mentalese Database) எனும் இயங்குதளமானது AI, SOA, ETL, ESB, தரவுத்தளம், இணைய பயன்பாடு, தரவுத் தரம், முன்கணிப்பு பகுப்பாய்வு, chatbot ஆகியவற்றிற்கு, ஒரு புரட்சிகர தரவு மொழியில் (MQL) கருவிகளை வழங்குகிறது. இந்த சேவையகமானது புதிய தலைமுறை AI தருக்கபடிமுறை ,WWD ஐ அடைய ஒரு புதுமையான SOA…
Read more

பேராலயமும் சந்தையும் 3. அஞ்சல் போய்ச் சேர்ந்தாக வேண்டும்

1993 ஆம் ஆண்டு முதல் பென்சில்வேனியாவின் வெஸ்ட் செஸ்டரில் செஸ்டர் கவுண்டி இண்டர்லிங்க் (CCIL) என்ற சிறிய இலவச இணைய சேவையகத்தின் தொழில்நுட்ப வேலையைச் செய்து வருகிறேன். நான் CCIL இன் நிறுவனர்களில் ஒருவன். எங்களின் தனித்துவமான பல பயனர் அறிக்கைப் பலகை (multiuser bulletin-board) மென்பொருளையும் நானே எழுதினேன். நீங்கள் அதை locke.ccil.org க்கு…
Read more

அறிவியல் ஆய்விற்கான .SPPASஎனும் பயன்பாடு

SPPAS என்பது பிரான்சின் Aix-en-Provence இல் உள்ள Laboratoire Parole et Langage இன் பிரிஜிட் பிகி என்பவரால் எழுதப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்ற அறிவியல்ஆய்விற்கான ஒருகணினி மென்பொருள் தொகுப்பாகும். இது திறமூலக் குறிமுறைவரிகளுடன் கட்டணமில்லாமல்க் கிடைக்கிறது, . மிக முக்கியமாகஇது ஒரு அறிவியல் ஆய்விற்கான மென்பொருளாகும் SPPASஆனது ஒருதிறமூலக்கருவியாகவும் அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்டுகின்ற திறன்மிக்கதாகவும் அமைந்து, தனிப்பயனாக்கக்கூடிய…
Read more

திறமூல மென்பொருள் வழிகாட்டி

திறமூல மென்பொருள் என்பது மேம்படுத்துநர்களின் சமூககுழுவால் உருவாக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்ற மென்பொருளாகும். இது பொதுமக்களுக்கு கட்டுப்பாடு எதுவுமில்லாமல் கிடைக்கக்கூடியது, அதாவது குறிப்பிட்ட எந்தவொரு மென்பொருளின் மூலக் குறிமுறைவரிகளை யார் வேண்டு மானாலும் பதிவிறக்கம் செய்து அதில் தாம்விரும்பியவாறு மாற்றம் செய்திடலாம். இது மற்ற தனியுரிமை மென்பொருளிலிருந்து வேறுபடுகிறது, அதாவது தனியுரிமை மென்பொருளானது பொதுவாக அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்களின் அணுகலைக்…
Read more

LinkFree எனும் கட்டற்ற இணையபயன்பாடு

இதன்மூலம தொழில்நுட்பவல்லுனர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை விரைவுபடுத்துவதற்காக, ஒரு திறமூல செயல்திட்டத்திற்கு தாம் பங்களித்து, அந்த செயல்திட்டம் எவ்வாறு எங்கு செல்கிறது என்பதற்கான கருத்து தெரிவிக்கின்ற சமூககுழுவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கின்ற அதே வேளையில், தங்கள் உள்ளடக்கத்தை காட்சிப்படுத்த ஒரு மையமாக வைத்திருக்க முடியும். இதில் நம்முடைய சுயவிவரத்தில் நம்முடைய சமூககுழுவின் ஊடகத்திற்கும் உள்ளடக்கத்திற்குமான இணைப்புகள் இருக்கின்றன….
Read more

Fediverse-உடன் ஒருஐந்து நிமிட சுற்றுப்பயணம்

பொதுமக்கள் வழக்கமான பொதுவாழ்க்கையைப் போன்றே அதே பாதுகாப்பு களுடன் ஆனால், சாத்தியமான, தொலைதூரத்தில் உள்ளவர்களுடன் கூட இணையத்தின் வாயிலாக எளிதாக தொடர்புகொள்ளவிரும்கின்றனர். வேறு சொற்களில் கூறுவதானால், ஒரே இடத்தில் இருந்தவாறு உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பிற நபர்களுடன் பாதுகாப்பாகஅரட்டையடிக்க பொதுமக்கள் விரும்புகிறார்கள். இன்றைய உலகில், நிச்சயமாக, உலகளாவிய வலை பின்னலில் அனுப்பபடுகின்ற தரவு யாருடையது…
Read more

Collabora Online எனும் திறமூல கருவியின் மூலம் எந்த வகையான ஆவணத்தையும் கையாளுக

Collabora Online எனும் திறமூலகருவியானது பொதுமக்கள் தற்போதுபயன்படுத்தி கொள்கின்ற அனைத்து வகையான கோப்புகளையும் வடிவமைப்புகளையும் ஆதரிக்கிறது. Microsoft 365 , Google Workspace போன்ற பல்வேறு அலுவலகத் தொகுப்புகளுடன் சிக்கலான உரை ஆவணங்கள் ,விரிதாள்களைப் பரிமாறிக்கொள்ளும் இந்தCollabora Online இன் திறனைக் இப்போது காண்போம் Collabora Online என்பது மேககணினி அல்லது வளாககணினிக்கான திறமூல அலுவலகத்…
Read more