பேஷ் ஷெல் – தந்திரங்கள் (Bash – Tricks) | Tamil


பேஷ் ஷெல் உள்ள சில நுட்பங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை இங்கே பார்ப்போம்.

நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: பரமேஷ்வர் அருணாச்சலம், காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு (kanchilug.wordpress.com/)

இணைப்புகள்:
man.archlinux.org/man/bash.1#Event_Designators

குறிச்சொற்கள்:

%d bloggers like this: