மொசிலா காமன் வாய்ஸ் – கூட்டம் – 24-04-2022 (Mozilla Common Voice – Meet – 24-04-2022) | Tamil


கடந்த 24-04-2022 அன்று நடந்த மொசிலா காமன் வாய்ஸ் கூட்டத்தின் நிகழ்படம் இங்கே வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: முத்துராமலிங்கம் கிருஷ்னன், பயிலகம்

இணைப்புகள்:
commonvoice.mozilla.org/

குறிச்சொல்:
#CommonVoice

%d bloggers like this: