லிபரிஆப்பீஸ் ஹாக்கத்தான் – பங்குபெற்றவர்கள் (LibreOffice Hackathon – Participants) | Tamil


21-05-2022 அன்று நடைபெற்ற லிபரிஆப்பீஸ் ஹாக்கத்தானில் பக்குபெற்றவர்கள் கருத்துக்களை இங்கு காணலாம்.

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: முத்துராமலிங்கம், பயிலகம்.

இணைப்புகள்:
www.libreoffice.org/

குறிச்சொற்கள்:
#LibreOfficeHackathon

%d bloggers like this: