வாரந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2023-04-16


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்:

மோகன் ராமன் ILUGC
பரமேஷ்வர் அருணாச்சலம் KanchiLUG

செய்தி இணைப்புகள்:

Star64 Is Now Available to Order as PINE64’s First RISC-V SBC


www.phoronix.com/news/Mozilla-Firefox-112
ubuntu.com/blog/ubuntu-18-04-eol-for-devices
www.phoronix.com/news/Nginx-1.24-Released

Linus Torvalds Announces First Linux Kernel 6.3 Release Candidate


www.phoronix.com/news/CoreCtrl-In-Debian-Ubuntu-23.04

First Look at Edubuntu 23.04: Ubuntu Desktop Packed with Educational Software

Comment
by from discussion
inrust

குறிச்சொற்கள்:

%d bloggers like this: