வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2023-05-20


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்:

மோகன் ராமன், ILUGC
பரமேஷ்வர் அருணாச்சலம், KanchiLUG

செய்தி இணைப்புகள்:

github.com/NationalSecurityAgency/ghidra/releases

Linux Kernel 6.2 Reaches End of Life, Users Urged to Upgrade to Linux Kernel 6.3


www.phoronix.com/news/lighttpd-1.4.70

Tails 5.13 Enables LUKS2 by Default for Persistent Storage and Encrypted Volumes


www.phoronix.com/news/Mesa-23.1-Released
rhinolinux.org/
www.phoronix.com/news/AlmaLinux-9.2-Released
github.com/pacstall/pacstall
www.phoronix.com/news/DXVK-2.2-Released

குறிச்சொற்கள்:

%d bloggers like this: