நாட்டிலஸ் மூலமும் வட்டில் எழுதலாம்!

 நாட்டிலஸ் மூலமும் வட்டில் எழுதலாம்! (Burning a Data CD/DVD with Nautilus)அண்மைக் காலங்களில், விரலிகளின் (USB Drive) பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது. எனினும், குறுவட்டு (CD) மற்றும் இறுவட்டு (DVD) ஆகியவற்றின் தேவை இன்னும் குறையவில்லை.

லினக்ஸ் பயனாளர்கள் பலரும் வட்டில் தரவுகளை எழுத பிராஸரோ (Brasero) , K3B போன்ற பயன்பாடுகளையே பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால், நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் நாட்டிலஸ் கோப்பு மேலாளர் (Nautilus File Manager) மூலம் இதை எளிதாகச் செய்யலாம் தெரியுமா?

எப்படி செய்வது?

 1. நாட்டிலஸ் மேலாளரில் மெனுப்பட்டியலில் உள்ள Go→Location என்பதற்குச் செல்லுங்கள்.

  1. தோன்றும் முகவரிப்பட்டையில் (Address bar), burn:/// என்று உள்ளிட்டு Enter விசையை அழுத்துங்கள்.

 

 

 

 1. உடனே, வட்டு உருவாக்கி (CD/DVD Creator) திறக்கும். அதில், தேவையான கோப்புகளை இடுங்கள்.
 2. கோப்புகளை இட்ட பின், “Write To Disc” என்பதைச் சொடுக்குங்கள்.

  1. திறக்கும் உரையாடல் பெட்டியில் (Dialog box), தகுந்த வட்டைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.
  • வெற்று வட்டு எனில், Blank Disc என்பதைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

  • பிம்பமாக (Image) எழுத, Image File என்பதைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.

  • ஏற்கனவே தரவு எழுதப்பட்ட வட்டு எனில், அதன் பெயரைத் தேர்வு செய்யுங்கள்.

6. கொஞ்சம் பொறுங்க.. ‘Burn’ ஐ அழுத்திடாதீங்க!! அடுத்து, பண்புகளை மாற்ற ‘Properties’ பக்கம் செல்லுங்கள்.

7. வரும் பக்கத்தில், பண்புகளைத் தகுந்தவாறு மாற்றுங்கள்.

  • எழுதும் வேகத்தை மாற்றலாம்

  • மீண்டும் வட்டில் எழுதுவதற்கு வழிவகை செய்ய (Multi-seesion) , ‘Leave the Disc Open’ என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தல் அவசியம்.

8. பண்புகளை மாற்றிய பின்னர், ‘Burn’ பொத்தானைச் சொடுக்குங்கள்.

9.ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்ட வட்டு எனில், பழைய கோப்புகளை என்ன செய்வது என கேட்கும். அவற்றை வைத்திருக்க, ‘Only Append’ என்பதைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

 1. சில நிமிடங்களில், உங்கள் வட்டு தயாராகி விடும்!!

பின் குறிப்பு:

இந்த முறை மூலம், தரவு வட்டுகளை (Data Disc) மட்டுமே உருவாக்க இயலும். ஒலி, ஒளி வட்டுகளை ( Audio/ Video Disc) உருவாக்க முடியாது.

நன்றி:

Burning a Data CD/DVD with Nautilus , கேரி ரிக்மண்ட் (Gary Richmond), Free Software Magazine

CD/DVD creation with Nautilus, The Gnome Journal

மொழியாக்கம்: ‘ஆளுங்க’ அருண்

தமிழ் கற்க ஆசைப்பட்டு வழியின்றி பொறியியல் கற்றவன்.. அதனால், அறிவியலையும் தமிழையும்இணைக்கும் பாலமாக விளங்க ஆசைப்படுபவன்.
கணிணியையும் தமிழ் பேச வைப்பவன்!! செந்தமிழ் மொழியினன் – பாரத நாட்டினன்.

ஆளுங்க என்கிற அருண் www.aalunga.in

%d bloggers like this: