செயற்கை நுன்னறிவு

உருவாக்க எதிரி வலைபின்னல்களும்,புத்தாக்க செயற்கை நுன்னறிவும் (Creative AI) ஒரு அறிமுகம்

இயந்திரங்களுடன் மனித படைப்பாற்றலை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், உருவாக்க எதிரி வலைபின்னல்கள் (Generative Adverserial Networks(GANs)), புத்தாக்க செநு(AI) ஆகியவை ஒருகலைஞரின் வெளிப்பாடுகளை மறுவடிவமைப்பு செய்திடு வதற்காக அதன் எல்லைகளைத் விரிவுபடுத்திடுகின்றன. ஆனால் இவற்றில்நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய பல ஆபத்துகளும் உள்ளன. உருவாக்கஎதிரி வலைபின்னல்கள் (generative adversarial networks (GANs)) ஆனவை செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில்,…
Read more

திறன்மிகு இயந்திரகற்றல் மாதிரிகளை உருவாக்கமரபணு தருக்கப்படி முறைகளை பயன்படுத்தி கொள்வது எவ்வாறு.

மரபுணு தருக்கபடிமுறைகள் மரபணு தருக்கபடிமுறைகளானவை(Genetic algorithms (GAs)) ஒரு இயந்திர கற்றல் வழிப்பாதையின் (pipeline) பல்வேறு நிலைகளை மேம்படுத்துகின்றன, தரவை உருவாக்குவதிலும், மாதிரியுடனான ஒத்திசைவிலும் அதிககவனம் செலுத்துகிறது. மரபணு தருக்கபடிமுறைகளைப் (GAs) பயன்படுத்துவதன் மூலம், விடுபட்ட தரவைக் கையாளுதல், இயல்பானப் பொறியியல் , மிகைத்திறன் அளவுகோலின் (hyperparameter) உகப்பாக்கம் உள்ளிட்ட அதிக உழைப்பு தேவையுள்ள படிமுறைகளை…
Read more

வாருங்கள்GPT-3க்குள் ஆழ்ந்து மூழ்கி நீந்திடுவோம்

படம்-1 உருவாக்கசெயற்கைநுண்ணறிவு (Gen AI)என்பது மிகவும் அற்புதமான தொழில் நுட்பமாகும். இது , கலை,இசை போன்ற பலவற்றையும் எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதைக் கற்றுக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு இயந்திரமனித பயிற்சியாளரை போன்றது! இருப்பினும், மக்களின் படைப்புத் திறன்களை செநு(AI)க்கு பொருத்த இன்னும் ஏராளமான அளவில் தரவு, கணினிக்கும்திறன் , கற்றல் ஆகியன தேவையாகும். ஆனால் மனித படைப்பாற்றலின்…
Read more

AI இல் புதிய போக்குகள் பற்றிய விரைவான பார்வை

கணினியில்(செயற்கைநுன்னறிவு(செநு(AI))) உருவாகிவளர்ந்தவரும்போது, அது முன்வைக்கின்ற பல்வேறு நெறிமுறைகளுக்கேற்ப நடைமுறையிலான சவால்களுக்கான தீர்வுகளுடன் நாம் பின்தொடர வேண்டும். இந்த கட்டுரையானது செநு(AI)இன் புதிய போக்குகள் , நம்முடைய தொழில்களின் எதிர்காலத்தை வடிவமைப்பதில் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தினை பற்றிய சுருக்கமான விவரமாகும். செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறையில், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI), இயந்திரக் கற்றல் (ML), ஆழ்கற்றல் (DL), மரபணு வழிமுறைகள்…
Read more

பைதானின் Pyrogram என்பதை பயன்படுத்தி OpenAI, Telegram ஆகியவற்றின் மூலம் நம்முடைய சொந்த AI Chatbot ஐ உருவாக்கிடுக

(இது Python இல்உள்ள Pyrogram எனும் வரைச்சட்டத்தின்மூலம் ChatGPT API , Telegram Bot ஆகியவற்றினைப் பயன்படுத்தி நம்முடைய சொந்த AI Bot ஒன்றினை உருவாக்குவதற்கான படிப்படியான வழிகாட்டியாகும்.) தற்போது AI ஆனது திறன்மிகு வீடுகள் முதல் மெய்நிகர் உதவியாளர்கள் வரை, நம் வாழ்வின் ஒரு அங்கமாகிவிட்டது. குறிப்பாக, Chatbots ஆனவை, சமீபத்திய நாட்களில் பெரும்…
Read more

ChatGPT: இன்AI மாதிரி-2ஐ- தீம்பொருளாக்குவது எளிது

ChatGPT ஆனது இன்னும் தனித்தனியாக உடைந்து பிரியக்கூடியது அதனால் நாமனைவரும் இதனை மிகக்கவனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். சரியான காரணங்களுக்காக இது நமக்குத் தேவைான அனைத்து தகவலையும் தருகிறது என்று நினைத்து நாம் அதை ஏமாற்றி தவறாக செயல்படுமாறு கூட செயற்படுத்திடலாம், மேலும் அதனுடைய செயல்பாட்டில், பாதுகாப்பு அமைப்புகளைப் பாதிப்படையுமாறுகூடச் செய்திடலாம். தற்போதைய நவீன தொழில்நுட்ப சூழலில்செயற்கை…
Read more

நாம்அணுகிடுகின்ற எல்லைக்குள் AI ஐக் கொண்டுவருவதற்காக OpenCV ஐ பயன்படுத்தி கொள்க

தற்போதைய கணினிகளின் காட்சிமுறையினாலும் IoTஎன சுருக்கமாக அழைக்கப் பெறும் பொருட்களுக்கான இணைய பயன்பாட்டினாலும், AI தொழில் நுட்பம் முன்பை விடமிகஎளிதாக அனைவராலும் அணுகக்கூடியதாக மாறிவருகிறது. இந்த OpenCVஎன்பது, கணினியின்காட்சியும் இயந்திரகற்றலிற்குமான ஒரு கட்டற்ற மென்பொருள்நூலகம் ஆகும், இதுசிறியவணிகநிறுவனங்கள்முதல், பெரிய வணிகநிறுவனங்கள்வரை அனைத்து நிறுவனங்களும் AIஐ எளிதில் ஏற்று பயன்படுத்திக்கொள்ள உதவுகிறது. கணினி காட்சி (Computer vision)என்பது…
Read more

உருவாக்க செயற்கை நுண்ணறிவின் (Generated AI)முன்னேற்றமும் எதிர்காலமும்

கடந்த பத்தாண்டுகளில், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) துறையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் AIஆனது நமது அன்றாட வாழ்வில் மிகவும் பரவலாகஅத்தியாவசியமாகிவிட்டது. ஆழ்கற்றல் (DL) அல்லது நவீன செயற்கை நரம்பியல் வலைபின்னல்கள், அதிக அளவிலான தரவுகள் கிடைப்பது DL மாதிரிகளைப் பயிற்று விப்பதற்கான சக்தியைக் கணக்கிடுதல் உள்ளிட்ட பல காரணிகளால் AI இன் பரவலான பயன்படுத்துலும்…
Read more

பைதானின் AI, இயந்திர கற்றல்ஆகியவற்றிற்கான சிறந்த நூலகங்கள்

பொதுவாக கணினியை பயன்படுத்துவதில் அதிக ஆர்வமுள்ள அனைவரும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI), இயந்திர கற்றல் (ML) , ஆழ் கற்றல் (DL) ஆகியவற்றிற்கான சில சிறந்த பைதான் நூலகங்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்வது மிகவும் நல்லது. திறமூல நூலகங்களின் பரந்த சேகரிப்பு காரணமாக நிறைய மென்பொருள் உருவாக்குநர்கள் பைத்தானுக்கு ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் இதல் சமீபத்தில், இயந்திர கற்றல்…
Read more

உருவாக்கும் Generative) செயற்கை நுண்ணறிவின்: (AI)முன்னேற்றமும் எதிர்காலமும் -3

கடந்த பத்தாண்டுளில், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) துறையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது மிகமுக்கியமாக AI ஆனது நமது அன்றாட வாழ்வில் ஒருபகுதியக மிகவும் பரவலாக கலந்துவிட்டது. ஆழ்கற்றல் (DL) அல்லது நவீன செயற்கை நரம்பியல் வலைபின்னல்கள், அதிக அளவிலான தரவுகள் கிடைப்பது , DL மாதிரிகளைப் பயிற்றுவிப்பதற்கான சக்தியைக் கணக்கிடுதல் உள்ளிட்ட பல காரணிகளால் AI…
Read more