செயற்கை நுன்னறிவு

ChatGPT: இன்AI மாதிரி-2ஐ- தீம்பொருளாக்குவது எளிது

ChatGPT ஆனது இன்னும் தனித்தனியாக உடைந்து பிரியக்கூடியது அதனால் நாமனைவரும் இதனை மிகக்கவனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். சரியான காரணங்களுக்காக இது நமக்குத் தேவைான அனைத்து தகவலையும் தருகிறது என்று நினைத்து நாம் அதை ஏமாற்றி தவறாக செயல்படுமாறு கூட செயற்படுத்திடலாம், மேலும் அதனுடைய செயல்பாட்டில், பாதுகாப்பு அமைப்புகளைப் பாதிப்படையுமாறுகூடச் செய்திடலாம். தற்போதைய நவீன தொழில்நுட்ப சூழலில்செயற்கை…
Read more

நாம்அணுகிடுகின்ற எல்லைக்குள் AI ஐக் கொண்டுவருவதற்காக OpenCV ஐ பயன்படுத்தி கொள்க

தற்போதைய கணினிகளின் காட்சிமுறையினாலும் IoTஎன சுருக்கமாக அழைக்கப் பெறும் பொருட்களுக்கான இணைய பயன்பாட்டினாலும், AI தொழில் நுட்பம் முன்பை விடமிகஎளிதாக அனைவராலும் அணுகக்கூடியதாக மாறிவருகிறது. இந்த OpenCVஎன்பது, கணினியின்காட்சியும் இயந்திரகற்றலிற்குமான ஒரு கட்டற்ற மென்பொருள்நூலகம் ஆகும், இதுசிறியவணிகநிறுவனங்கள்முதல், பெரிய வணிகநிறுவனங்கள்வரை அனைத்து நிறுவனங்களும் AIஐ எளிதில் ஏற்று பயன்படுத்திக்கொள்ள உதவுகிறது. கணினி காட்சி (Computer vision)என்பது…
Read more

உருவாக்க செயற்கை நுண்ணறிவின் (Generated AI)முன்னேற்றமும் எதிர்காலமும்

கடந்த பத்தாண்டுகளில், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) துறையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் AIஆனது நமது அன்றாட வாழ்வில் மிகவும் பரவலாகஅத்தியாவசியமாகிவிட்டது. ஆழ்கற்றல் (DL) அல்லது நவீன செயற்கை நரம்பியல் வலைபின்னல்கள், அதிக அளவிலான தரவுகள் கிடைப்பது DL மாதிரிகளைப் பயிற்று விப்பதற்கான சக்தியைக் கணக்கிடுதல் உள்ளிட்ட பல காரணிகளால் AI இன் பரவலான பயன்படுத்துலும்…
Read more

பைதானின் AI, இயந்திர கற்றல்ஆகியவற்றிற்கான சிறந்த நூலகங்கள்

பொதுவாக கணினியை பயன்படுத்துவதில் அதிக ஆர்வமுள்ள அனைவரும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI), இயந்திர கற்றல் (ML) , ஆழ் கற்றல் (DL) ஆகியவற்றிற்கான சில சிறந்த பைதான் நூலகங்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்வது மிகவும் நல்லது. திறமூல நூலகங்களின் பரந்த சேகரிப்பு காரணமாக நிறைய மென்பொருள் உருவாக்குநர்கள் பைத்தானுக்கு ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் இதல் சமீபத்தில், இயந்திர கற்றல்…
Read more

உருவாக்கும் Generative) செயற்கை நுண்ணறிவின்: (AI)முன்னேற்றமும் எதிர்காலமும் -3

கடந்த பத்தாண்டுளில், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) துறையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது மிகமுக்கியமாக AI ஆனது நமது அன்றாட வாழ்வில் ஒருபகுதியக மிகவும் பரவலாக கலந்துவிட்டது. ஆழ்கற்றல் (DL) அல்லது நவீன செயற்கை நரம்பியல் வலைபின்னல்கள், அதிக அளவிலான தரவுகள் கிடைப்பது , DL மாதிரிகளைப் பயிற்றுவிப்பதற்கான சக்தியைக் கணக்கிடுதல் உள்ளிட்ட பல காரணிகளால் AI…
Read more

ChatGPT குறித்து-ஒரு முழுமையான வழிகாட்டி

கடந்த 2023 ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் ChatGPT ஆனது 100 மில்லியன் மாதாந்திர சந்தா செலுத்துகின்ற பயனாளர்களை எட்டியுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது, அதாவது இது கணினிவரலாற்றில் மிகவேகமாக வளரும் நுகர்வோர் செயலியாக மாறியுள்ளதாக தெரியவருகின்ற செய்தியாகும். மிகமுக்கியமாக வணிக உலகம் முழுவதும் இந்தChatGPTஐ பயன்படுத்தி கொள்வதில்மிக ஆர்வமாக உள்ளது, அதனோடு பல்வேறு தொழில்கள் குறித்து எழுதும்…
Read more

AI கட்டமைப்பை உருவாக்கிடுவதற்கான கணினி மொழிகளும் அதன்கட்டமைப்புகளும்

தற்போது நம்முடைய நடைமுறை பயன்பட்டில பல்வேறு திறமூல நிரலாக்க மொழிகள் உள்ளன, அவைகளை சக்திவாய்ந்த செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான தீர்வுகளை உருவாக்கிடுவதற்காககூட பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும் என்ற செய்தி நம்மில் ஒருசிலருக்கும் மட்டுமே தெரிந்த செய்தியாகும். அதாவது நமக்கு நிரலாக்கத் பணியில் அதிகஆர்வமாக இருந்தால், இந்த திறமூலகணினி மொழிகளை AI அமைப்பிற்காக அவற்றை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது என…
Read more

செயற்கை நுண்ணறிவு: அதன் அடிப்படைகளை தெரிந்து கொள்க

நாம் கணினி உலகின் சமீபத்திய போக்குகளில் ஆர்வமுள்ள மாணவராகவோ அல்லது தொழில்முறை நிபுணராகவோ இருந்தால், செயற்கைநுன்னறிவு(AI), இயந்திர கற்றல் (ML) , ஆழ் கற்றல்(DL), தரவு அறிவியல்(DC), போன்ற சொற்களை நாம் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்போம் செயற்கை நுண்ணறிவு பற்றிய இந்தத் கட்டுரை இந்த விதிமுறைகளை விளக்குவதோடு. , தொடக்க நிலையாளர்கள் AI உடன் தொடங்க உதவும்…
Read more

செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence.(AI))

மாற்றம் என்பது வாழ்க்கைநியதியாகும் அதனடிப்படையில் கடந்த காலத்தை அல்லது நிகழ்காலத்தை மட்டுமே பார்ப்பவர்கள் எதிர்காலத்தை இழப்பது உறுதி என ஜான் எஃப். கென்னடி கூறியுள்ளார் . நாம் வாழும் தற்போதைய நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளின் சகாப்தத்தில், மனிதன் தனது நுண்ணறிவின் வாயிலான கண்டுபிடிப்புகளினால் அவனது வாழ்க்கைத் தரத்தையும் வசதியையும் மேம்படுத்த புதிய இயந்திரங்கள், கணினிகள் ,…
Read more