கணியம் கணிநுட்பக் கட்டுரைப் போட்டி

மென்விடுதலை நாள் (Software Freedom Day) 2012 தனை முன்னிட்டு கட்டற்ற கணிநுட்ப ஆய்வுக் கட்டுரை போட்டி ஒன்றை நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம். விவரங்கள் பின்வருமாறு:

நோக்கம்

 • தமிழில் கட்டற்ற கணிநுட்பம் தொடர்பான கருத்தாழம் மிக்க படைப்புகளை கொண்டு வருதல்
 • கட்டற்ற கணிநுட்பம் தொடர்பான கோட்பாடுகள் பரவிட வகை செய்தல்

தகுதி

 • கணிநுட்பத்தில் ஆர்வமுடைய எவருக்கும் வாய்ப்பு

கட்டுரையின் அமைப்பு

 • கட்டற்ற கணிநுட்பங்களை, தகுதரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைந்திருக்க வேண்டும்
  • இருக்கும் நுட்பங்களின் அடுத்த பரிணாமமாய் அமைந்திருக்கலாம்
  • புதியதோர் கருத்தாக்கமாய் அமையலாம்

எதிர்பார்ப்புகள்

 • அனுப்பப்படும் படைப்புகளின் பதிப்புரிமம் கணியத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். (கணியமானது creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ உரிமத்தின் கீழ் வெளியிடும்.)
 • கட்டுரையின் ஒரு பகுதியாக,
  • பதிப்புரிமம் அளிப்பு என்ற தலைப்பிட்டு கீழ்கண்ட உறுமொழிகள் அளிக்கப்பட வேண்டும.
   • கட்டுரை கணியத்திற்காக முதன் முதலில் படைக்கப்பட்டது என்று உறுதியளிக்கிறேன்
   • கட்டுரையை படைத்ததன் மூலம் எழும் பதிப்புரிமங்களை கணியத்திற்கு வழங்குகிறேன்

நெறிகள்

 • கட்டுரை 20 பக்கங்களுக்கு (A4) மிகாமல் லிப்ரேஆபீஸ் .odt முறையில் அளிக்கப்படவேண்டும்.
 • மின்னெழுத்தின் அளவு 12 பயன்படுத்தப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • கட்டுரைகள் வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள்: 31/08/2012
 • அனுப்பப்படவேண்டிய முகவரி: editor@kaniyam.com

கௌரவம்

 • சிறப்பான மூன்று கட்டுரைகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அக்ககட்டுரையாளருக்கு மென்விடுதலை நாளன்று (15/09/2012) கணியன் என்ற சிறப்புப் பட்டயமும் பரிசிலும் வழங்கப்படும்.
 • மேற்கொண்டு ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ள வசதியாய் தேர்வு செய்யப்படும் ஏனைய கட்டுரைகளனைத்தும் கணியத்தில் வெளியிடப்பட்டு பராமரிக்கப்படும்.

ஆதரவாளர்கள்

 • இப்போட்டியை வெற்றிகரமாய் நடத்திட நேரமும் பொருளும் ஏனைய வசதிகளும் செய்து தர வல்ல ஆதரவாளர்கள் தேவைப் படுகிறார்கள்.
 • ஆர்வமிருக்கும் தனிநபர்பகள் நிறுவனங்கள் nirvagi@kaniyam.com என்ற முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கணியத்திற்காக,
விக்னேஷ் நந்த குமார்
இணைய பரப்புரையாளர்
%d bloggers like this: