Ethereum – ஒரு அறிமுகம்

Ethereum என்பது, சங்கிலிதொகுப்பின் அடிப்படையிலான விநியோகிக்கப்பட்ட ஒரு திற மூல பொது கணினி த்தளமாகும் மேலும் இது திறனுடைய ஒப்பந்தங்களை செயல்படுத்திடும் ஒரு இயக்க முறைமையாகவும் விளங்குகின்றது. ஈதர் என்பது ஒரு டோக்கனாகும், இந்த டோக்கனானது பிளாக்செயின் எத்தேரியம் இயங்குதளத்தால் உருவாக்கப்படுகிறது. இருவேறு நபர்களின் கணக்குகளுக்கு இடையில் ஈதரை மாற்றலாம் மேலும் நிகழ்த்தப்பட்ட கணக்கீடுகளுக்கு பங்கேற்பாளர் சுரங்க முனைமங்களை ஈடுசெய்ய பயன்படுத்தலாம்.
Ethereum
ஆனது EVM எனும் ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட மெய்நிகர் இயந்திரத்தை (Ethereum Virtual Machine )வழங்குகின்றது, இதில் பொது முனைமங்களின் சர்வதேச இணையதளஅமைப்பைப் பயன்படுத்தி ஸ்கிரிப்ட்களை இயக்க முடியும்.
இன்று, பிட்காயினுக்குப் பிறகு உலகின் இரண்டாவதுமிகப் பெரிய மறையாக்கநாணயமாக எத்தேரியம் உள்ளது. இந்த எத்தேரியம் என்பதன் சமீபத்திய புகழானது மறையாக்க நாணய சந்தையில் மிகவும் சாதகமானது என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஆய்வாளர்கள் எதிர்காலத்தில் இந்த Ethereumஆனது 300 அமெரிக்க டாலர்கள்வரை அதனை மேல்நோக்கி செல்ல வாய்ப்புள்ளது என்று நம்புகின்றனர்.

Ethereum இல் உள்ள சவால்கள்
வழக்கமான நாணய தரகர்களால், மறையாக்கநாணய பரிமாற்றங்களையும் இணையத்தின் பல்வேறுநேரடி மறையாக்க நாணய பணப்பைகள் மூலம்இந்த Etherஇல் வர்த்தகம் செய்யலாம். Ethereum என்பது பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளுக்கான உலகளாவிய, திறமூல தளமாக விளங்குகின்றது. இந்த Ethereum இல், மின்னனு மதிப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் குறிமுறைவரிகளை நாமே எழுதலாம், அவை சரியாக திட்டமிடப்பட்டவை , உலகில் எங்கிருந்தும் அணுகக்கூடியவை களாக விளங்குகின்றன.
சமீப காலம் வரை மறையாக்கவரைகலை, கணிதம் , குறிப்பிடத்தக்க ஆதாரங்கள் ஆகியவற்றை குறிமுறைவரிகளாக்குவதில் சிக்கலான பின்னணி தேவைப்படுகின்றது. ஆனால் அவ்வாறான காலங்கள் தற்போது மாறிவிட்டன. பரவலாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கான கருவிகளை மேம்படுத்தநர்களுக்கு வழங்குவதன் மூலம், இந்த Ethereumஆனது செயல்களை எளிதாக்குகின்றது.

மின்நாணயம் போலவே, எத்தேரியமும் ஒரு விநியோகிக்கப்பட்ட பொது சங்கிலி தொகுப்பின் வலைபின்னல் ஆகும். எத்தேரியம் சங்கிலிதொகுப்பில், மின்நாணய சுரங்கத்திற்கு பதிலாக, சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் வலைபின்னலை செலவுகளாகக் கொண்ட ஒரு வகை மறையாக்க டோக்கனை இந்த ஈதரில் சம்பாதிப்பதற்காக பணிபுரிகின்றார்கள்.
எத்தேரியம் சங்கிலிதொகுப்பானது ஒருசில அசாதாரண திறன்களைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றில் ஒன்று நாம் திறனுடைய ஒப்பந்தங்களை உருவாக்குவதாகும். . இந்த ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைபடுத்துவது, மேலாண்மைசெய்வது, செயல்திறனை கட்டுபடுத்துவது , கட்டணம்செலுத்துவது ஆகியவற்றைக் இதன் வாயிலாக கையாளமுடியும்.
மின்நாணய மற்றும் பிற மறையாக்கநாணயங்கள் பிரத்தியேகமாக பியர்டுபியர் டிஜிட்டல் நாணயங்களாக செயல்படுகின்றன. மின்நாணய வழங்கும் செயல்பாடுகளின் தொகுப்பை விரிவாக்குவது மிகவும் சிக்கலானது மற்றும் அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். மறுபுறம், Ethereum ஒரு வகையான சுவிஸ் இராணுவ கத்தி போன்றநெறிமுறையைப் பயன்படுத்துகின்றது. Ethereum இன் முக்கிய கண்டுபிடிப்பு, EVMஆகும், இது Ethereum வலைபின்னலில் இயங்கும் ஒரு முழுமையான மென்பொருளாகும். சங்கிலிதொகுப்பின் பயன்பாடுகளை உருவாக்கும் செயல்முறையை ஈ.வி.எம் முன்பை விட மிகவும் எளிதாகவும் திறமையாகவும் செய்கின்றது. இந்த Ethereumஆனது ஆயிரக்கணக்கான வெவ்வேறு பயன்பாடுகளின் மேம்படுத்துதல்களை ஒரே தளத்தில் செயல்படுத்துகிறது.
மையப்படுத்தப்பட்ட எந்த சேவைகளையும் இந்த Ethereum ஐப் பயன்படுத்தி பரவலாக்க முடியும். முதன்மை பதிவேடுகள், வாக்களிப்பு முறைகள், வழக்கமான இணக்கசெயல்கள் போன்ற நூற்றுக்கணக்கான இடைநிலை சேவைகளை. இந்த Ethereumஇன்துனையுடன் எளிதாகவும் வேகமாகவும் செய்ய முடியும்.

Ethereum
இன்
பயன்கள்


1.
ழக்குரைஞர்கள்,
நீதிமன்றங்கள்
அல்லது சட்ட நிறுவனங்கள்
போன்ற மூன்றாம் தரப்பினரால்
தொடர்புடைய தரவுகளில் எந்த
மாற்றங்களும் செய்ய முடியாது
.
2.
பயன்பாடுகள்
உருவாக்கப்பட்ட
வலைபின்னலை
அடிப்படையாகக் கொண்டு
மூன்றாவது
தரப்பினரின்
லையீட்டினை
சாத்தியமற்றத
ாக
ஆக்குகின்றது
.

3.
Ethereum
ஆனது
ஒரு
சுய
மாக
பூட்டப்பட்ட அமைப்பு அ
ன்று
.
அதாவது

மற்ற பொருட்கள
ையும்
சேவைகள
ையும்
Ethereum
சங்கிலிதகுப்புடன்
ஒன்றாக
இணைத்
மேலும்
மேம்படுத்தி
கொள்ள
முடியும்ம்
.
Ethereum
தொடர்ச்சியாக
மேம்படுத்துதல்செய்கிறது
,
மேலும்
அதிகமான மக்கள் அதில் முதலீடு
செய்ய ஆரம்பிக்கலாம்
.

4.
இதுகுறியாக்கவியலைப்
பயன்படுத்துவதால்
Ethereumஎப்போதும்
தோல்வியடையாதது
பாதுகாப்பானது
.
இங்குள்ள
பயன்பாடுகள் ஹேக்கிங்
தாக்குதல்கள் மற்றும் மோசடி
நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக
பாதுகாக்கப்படுகின்றன
.

5.

இது
ஒரு திறந்த அமைப்பு
,
எனவே
வெளியில் இருந்து அனைவரும்
இந்த திட்டத்தில் சேரலாம்
மற்றும் இந்த அமைப்பை மேம்படுத்த
லாம்
.

6.

Ethereum
பயனர்கள்
விரும்பும் எந்தவொரு சிக்கலான
தன்மைக்கும் தங்கள் சொந்த
செயல்பாடுகளை உருவாக்க
அனுமதிக்கிறது
.

7.
இதனுடைய
பயன்பாடுகள்
இது
ஒருபோதும்
செயல்படாமல்
நின்றுவிடா
து
,
ஒருபோதும்
இதனுடைய
செயலை
நிறுத்தம்
செய்திட

முடியாது
.
என்ற
செய்தியை மனதில் கொள்க

%d bloggers like this: