Scilab அறிமுகம்

Scilab ஒரு திறந்த இலவச மென்பொருள் ஆகும்,  அது பயனருக்கு தோதான எண் மற்றும் கணித  package  ஆகும்.  அது பல அறிவியல் பொறியியல் பாடங்களிலும் பயனாகிறது. Windows, Linux மற்றும்  Mac OS/X போன்ற பல  இயங்கு தளங்களுக்கும் கிடைக்கிறது. Scilabன் உச்சரிப்பு “Sci”  Scientific போலவும் “Lab” Laboratory போலவும் இருக்க வேண்டும்.

Scilab    ஒரு திறந்த இலவச மென்பொருள் என்பதால் பயனர்கள் பின்வருவனவற்றை செய்யலாம்:

 • source codeஐ பார்த்து தேவையானபடி மாற்றிக்கொள்ளலாம்
 • source codeஐ மேம்பாடு செய்து மறுவிநியோகம் செய்யலாம்.
 • மென்பொருளை எதற்கு வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்.

Scilab

இது தனியார் தொழிற்சாலைகள், தொழில் முனைவோர், பாதுகாப்பு நிறுவங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், கல்விச்சாலைகள் மற்றும் தனிநபர்களுக்கும்  சாதகமானது.

FOSS toolகளை பயன்படுத்துவதால் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு திருட்டு வியாபார packageகள் தேவையில்லை. இலவசம் என்பதால் கல்வி கற்கையில்  பெறும் Scilab திறன் பின்னால் தொழில் புரிகையில் பயனாகும்.

Scilab ஆல் மற்ற இலவச toolboxகளுடன் இணைந்து பின் வரும் செயல்களை ஆற்றவியலும்:

 • Matrix operations
 • Control Systems
 • Image மற்றும்  Video Processing
 • Serial Toolbox மூலம் வன் பொருட்களின் Real-time Control
 • HART Toolbox மூலம் Interfacing Data Acquisition Systems/Cards
 • Xcos-Block Diagram Simulator மூலம் Simulation களை செய்தல்.
 • Plotting
 • Hardware In Loop அதாவது HIL Simulation.
  Pure real-time simulationஐக்காட்டிலும் Hardware-In–Loop வேறு பட்டது. இதில் loopல் ஒரு உண்மை component சேர்க்கப்படுகிறது.
 • Scilab ‘Single Board Heater System device’ உடன் சேர்த்து control system சோதனைகளுக்கு HIL setup ஆக பயனாகும்.

Scilab க்கு Syntax வெகு எளிதே. பல numerical problem களை பாரம்பரிய Fortran, C, அல்லது  C++ போன்ற மொழிகளை விட  குறைந்த code  வரி எண்ணிக்கையில் உணர்த்தப்பட இயலும்.

Scilab பல proprietary packageகள் போல “State-of-art”  லைப்ரரிகளை numerical computations க்கு LAPACK போல பயன்படுத்துகிறது.

பெரிய user community உள்ளது. அது Scilab ஐ பயன்படுத்துவதுடன் உதவவும் செய்கிறது. அவை

 • Mailing listகள்
 • Usenet groupகள் அதாவது இணைய விவாத  forumகள்  மற்றும்
 • இணையதளங்கள்

Scilab அதன் toolboxகள் , mailing listகள் குறித்து மேலும் அறிய  scilab.org அல்லது  scilab.in வலைதளத்தை காணவும்.

Scilab ஐ வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தும் சில நிறுவனங்கள்:

 • CNES  என்னும் French Space Satellite Agency
 • EQUALIS
 • Techpassiontech   மற்றும்
 • ஆராய்ச்சி  மற்றும்  கல்விக்காக IIT Bombay

IIT Bombay இல் NMEICT திட்டங்கள் மூலம் Scilab ஐ முன்னிருத்தும் சில செயல்கள்:

 • Lab Migration… அதாவது எல்லா computational laboratoryகளையும் Scilabக்கு கொண்டு போதல்
 • Virtual Labs அதாவது Single Board Heater Systemக்கு Remote Access

கூடுதலாக, இந்திய அரசு துவக்கிய MHRD இன் ஐசிடி மூலம் தேசிய கல்வித்திட்டத்தால் ஆதரிக்கப்படும் FOSSEE Project இப்போது Python மற்றும்  Scilab க்கு சிறப்பு கவனம் தருகிறது. இப்போது Scilab குறித்த பல spoken tutorial களை வைத்திருக்கிறது.

இந்தியாவில் Scilab முனைப்பு scilab.in வலைத்தளத்தின் மூலம் நடக்கிறது.  அங்கே சில சுவையான திட்டங்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்றுTextbook Companion திட்டம். இவை நிலையான பாடபுத்தகங்களை scilab ஐ பயன்படுத்தி work out செய்த உதாரணங்களை code செய்கிறது.  அந்த link project,  பயனர்களுக்கு தெரிந்த Scilab documentகளுக்கு தொடுப்பு கொடுத்து அவற்றை தரவரிசையாக்கவும் வாய்ப்பளிக்கிறது.  Scilab பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தவும் அவர்கள் உதவுகிறார்கள். அறிவிப்புகளுக்கு ஒரு mailing list உம் விவாதத்துக்கு இன்னொன்றும் உள்ளன. அவற்றில் அனைவரும் பங்குகொள்ளலாம்

SPOKEN TUTORIAL

Spoken tutorial ன் பேச்சுப்பகுதி பல இந்திய மொழிகளிலும் கிடைக்கும்.

அவை spoken-tutorial.org  இணைய தளத்தில் கிடைக்கின்றன.

இந்த tutorialகள் முற்றிலும் இலவசம்.

பல FOSS system களை இந்த வழியில் கிடைக்கின்றன

பின்வரும் வழிகளில் உங்களின் பங்களிப்பையும் தரலாம். இந்த செயல்களுக்கு பொருள் ஆதரவும் தருகிறோம்

 • மென்பொருளுக்கு  outline எழுதுவது
 • மூல script களை எழுதுவது
 • spoken tutorial ஐ பதிவு செய்வது
 • script களை இதர இந்திய மொழிகளில் மொழி பெயர்ப்பது
 • அவற்றைக்கொண்டு  audio வை மற்ற மொழிகளில் பதிவு செய்வது.
 • இவை அனைத்தையும் மீள் பார்வையிட்டு கருத்து சொல்வது.
 • spoken tutorial களை பயன்படுத்தி பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்துவது
 • spoken tutorial களின் மீதான தாக்கத்தை ஆய்வு செய்வது.
 • audio, video, தானியங்கி மொழிபெயர்ப்பு போன்றவற்றுக்கு தொழில்நுட்ப ஆதரவு கொடுக்கக்கூடிய வல்லுனர்களும் தேவை

இந்திய அரசு துவக்கிய MHRD இன் ICT மூலம் தேசிய கல்வித்திட்டத்தால் spoken tutorial திட்டம ஆதரிக்கப்படுகிறது,

{ஆங்கில மூலம்: spoken-tutorial.org}

 

பிரியா

மின்னஞ்சல்: priyacst@gmail.com

About Author

ஓஜஸ்
உங்களுள் ஒருவன். உங்களைப் போல் ஒருவன்!!! http://bit.ly/ojas9 | http://bit.ly/isaai

%d bloggers like this: