Tag Archive: 1QX2-s-yJMQ

குனு/லினக்‌ஸ் – சுருக்கமான வரலாறு (Short history of GNU/Linux) | Tamil

குனு/லினக்‌ஸ் – சுருக்கமான வரலாறு History of GNU/Linux உரை – த.சீனிவாசன், கணியம் அறக்கட்டளை tshrinivasan@gmail.com #GNU #Linux #Kaniyam #Tamil #FOSS #தமிழ் #லினக்‌ஸ்