Tag Archive: X279yYFQSwM

விக்கிமூலம் மின்வருடல் கருவிகள் (Wikisource OCR Tools) | Tamil

இந்த நிகழ்படத்தில் விக்கிமுலத்தில் ஒரு புத்தகத்தை எப்படி டிஜிட்டல் மயமாக்குவது என்பதையும் அதற்கு பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளை பற்றியும் காணலாம். நிகழப்டம் வழங்கியவர்: தகவல் உழவன், விக்கிமூலம் இணைப்புகள்: ta.wikisource.org/ குறிச்சொற்கள்: #Wikisource #OCR #Tamil