Tag Archive: Yrd2xSJ7ZgE

விக்கிமூலம் – பல்வகை வெளியீடுகள் (WikiSource – Multiformat Output) | Tamil

விக்கிமூலத்தில் எப்படி புத்தகங்கள் பல்வகை வெளியீடுகளுக்காக வடிவமைக்கப்படுகின்றன என்பதை இந்த நிகழ்படத்தில் பார்போம். நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: தகவல் உழவன், விக்கிப்பீடியா இணைப்புகள்: ta.wikisource.org/ குறிச்சொற்கள்: #Linux #Wikisource #MultiFormatOutputs