ஒரு Fresher – IT துறை வல்லுநர் ஆவது எப்படி? பைசா செலவில்லாமல் எளிய வழிகள்

Fresher – IT துறை வல்லுநர் ஆவது எப்படி? பைசா செலவில்லாமல் எளிய வழிகள்

ஐடி துறையில் நுழைந்து வல்லுநர் ஆவதற்கு வயதோ படிப்போ ஒரு தடையில்லை – ஆர்வமும் நேரமும் இருந்தால் மட்டும் போதும் – பைசா செலவில்லாமல் பெரிய ஆள் ஆகலாம் – அதற்கான எளிய வழிகளைப் பற்றி விளக்குகிறார் முத்துராமலிங்கம் (பயிலகம்)

 

பார்க்கவும் பகிரவும் – இணைப்பு

youtu.be/BJiPDazIcdw

%d bloggers like this: