கர்ல் பயன்பாடு (Curl usage) | Tamil


இந்த நிகழ்படத்தில் கர்ல் கமாண்ட் பயன்படுத்தி எப்படி பல நிழற்படங்களை ஒரே சமயத்தில் இணையத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம் என்பதை கற்போம்.

நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: தகவல் உழவன், விக்கிமூலம்.

Links:
curl.se/

Tags:
#Curl,

%d bloggers like this: