தமிழில் வீடியோ பாடங்கள்

தமிழில் வீடியோ பாடங்கள்

 

சதீஷ் என்பவர், தமிழில் பல வீடியோ பாடங்களை உருவாக்கி இலவசமாக அளித்து வருகிறார்.

 

HTML
Firebug
Javascript
CSS
Ubuntu Basics
VIM
Git

 

போன்றவற்றை சொல்லி தருகிறார்

 

அவற்றை காண இங்கே செல்லவும்.
www.youtube.com/user/sathishmanohar/videos

 

உங்கள் தொண்டுக்கு மிக்க நன்றி சதீஷ். உங்கள் வாழ்த்துகளையும் தெரிவியுங்களேன்.

அவரது மின்னஞ்சல் design.sathish@gmail.com

%d bloggers like this: