வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2023-06-11


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்:

மோகன், ILUGC
பரமேஷ்வர் அருணாச்சலம், KanchiLUG

குறிச்சொற்கள்:

%d bloggers like this: