பங்களிப்பாளர்கள்

ChatGPT: இன்AI மாதிரி-2ஐ- தீம்பொருளாக்குவது எளிது

ChatGPT ஆனது இன்னும் தனித்தனியாக உடைந்து பிரியக்கூடியது அதனால் நாமனைவரும் இதனை மிகக்கவனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். சரியான காரணங்களுக்காக இது நமக்குத் தேவைான அனைத்து தகவலையும் தருகிறது என்று நினைத்து நாம் அதை ஏமாற்றி தவறாக செயல்படுமாறு கூட செயற்படுத்திடலாம், மேலும் அதனுடைய செயல்பாட்டில், பாதுகாப்பு அமைப்புகளைப் பாதிப்படையுமாறுகூடச் செய்திடலாம். தற்போதைய நவீன தொழில்நுட்ப சூழலில்செயற்கை…
Read more

எளிய தமிழில் Car Electronics 6. சுழற்செலுத்தி கட்டுப்பாட்டகம்

சுழற்செலுத்தி (Transmission) அல்லது பல்லிணைப் பெட்டி (Gear box) என்பது ஒரு இயந்திர சாதனமாகும். இது ஊர்தியின் வேகத்தை மாற்றுவதற்கும் பின்னோக்கிச் செல்லவும் பல்லிணைகளைப் பயன்படுத்துகிறது. தற்போது தயாரிக்கப்படும் பெரும்பாலான பயணிகள் கார்களின் சுழற்செலுத்திகள் 5 முன்னோக்கிய பல்லிணை விகிதங்களும் ஒரு பின்னோக்கிய பல்லிணை விகிதமும் கொண்டவை.  தானியங்கி சுழற்செலுத்தி (Automatic Transmission)  முன்னோக்கிய வேகத்திற்குத்…
Read more

Polyfire’s எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு ஒருஅறிமுகம்–12

தற்போது வெளியிடப்பெற்றுள்ள Polyfire’s எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டின் குறிக்கோள், சிக்கலின் சுருக்கமான விவரங்கள் எதவும் இல்லாமலும் , எதையும் வரிசைப் படுத்த வேண்டிய அவசியமின்றியும் முன்பக்கத்தில் இரண்டேவரி குறிமுறை வரிகளில் மட்டுமே நாம் விரும்பும் பணிகளை செயல்படுத்திடு வதற்கான ஒவ்வொரு AI கருவியிலும்/Chatbot யிலும் குறிமுறைவரிகள் செய்வதே ஆகும். இது AI பயன்பாடுகளுக்கான all-in-one ஆக…
Read more

எளிய தமிழில் Car Electronics 5. பொறிக் கட்டுப்பாட்டகம்

பழைய கார்களில் எரிகலப்பியும் (carburetor) நெரிப்பானும் (choke) ECU வருவதற்கு முன் பழைய கார்களில் எரிகலப்பி என்ற சாதனத்தைப் பயன்படுத்தினோம். இது பெட்ரோல் கார்களில் பொறிக்குள் நுழையும் காற்றையும் எரிபொருளையும் கலக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. காற்று-எரிபொருள் கலவை, பற்றவைப்பு நேரம் (ignition timing) மற்றும் செயலற்ற வேகம் (idle speed) போன்றவை இயந்திர (mechanical) வழிமுறையில்…
Read more

நாம்அணுகிடுகின்ற எல்லைக்குள் AI ஐக் கொண்டுவருவதற்காக OpenCV ஐ பயன்படுத்தி கொள்க

தற்போதைய கணினிகளின் காட்சிமுறையினாலும் IoTஎன சுருக்கமாக அழைக்கப் பெறும் பொருட்களுக்கான இணைய பயன்பாட்டினாலும், AI தொழில் நுட்பம் முன்பை விடமிகஎளிதாக அனைவராலும் அணுகக்கூடியதாக மாறிவருகிறது. இந்த OpenCVஎன்பது, கணினியின்காட்சியும் இயந்திரகற்றலிற்குமான ஒரு கட்டற்ற மென்பொருள்நூலகம் ஆகும், இதுசிறியவணிகநிறுவனங்கள்முதல், பெரிய வணிகநிறுவனங்கள்வரை அனைத்து நிறுவனங்களும் AIஐ எளிதில் ஏற்று பயன்படுத்திக்கொள்ள உதவுகிறது. கணினி காட்சி (Computer vision)என்பது…
Read more

எளிய தமிழில் Car Electronics 4. ஊர்தி இயக்கிகள் தொழில்நுட்பம்

ஊர்தி இயக்கிகள் (actuators) எரிபொருளைக் கட்டுப்படுத்துவது முதல் காற்றுக் குளிர்விப்பு அமைப்பில் காற்றோட்டத்தை இயக்குவது மற்றும் திறன் இருக்கைகளை இயக்குவது வரை பல்வேறு செயல்திறன்களையும் பயணிகளின் வசதிக்கான வேலைகளையும் செய்கின்றன. சில நேரங்களில் நீங்கள் இயக்கிகளைக் கைமுறையாக இயக்கலாம். ஆனால் பெரும்பாலும் கணினிகள் தேவைக்கேற்ப முடிவெடுத்து இவற்றை இயக்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, பழைய எரி கலப்பி (carburetor)…
Read more

புதிய பயன்பாட்டு குறிமுறைவரிகளை எழுதுவதற்கான சில சிறந்த நடைமுறைகள்

உயர் செயல்திறன் கொண்ட பயன்பாட்டுக் குறிமுறைவரிகளை எழுதுவதற்கான சிறந்த நடைமுறைகளைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம், வணிகநிறுவனங்கள் ஒரு மென்மையான பயன்பாட்டு அனுபவத்தையும், பயனாளர்களின் மகிழ்ச்சியையும் பெறமுடியம் அதனோடு எண்ணிம தளத்தில் தற்போதைய போட்டித்தன்மையுடன் கூடிய நிலையில் தாங்கள் செல்கின்ற வாழ்க்கைக்கான வழிகாட்டுதலையும் தெளிவாக அறிந்துகொள்ளலாம். இன்றைய எண்ணிம யுகத்தில், எந்தவொரு வணிகநிறுவனத்தின் வெற்றிக்கும் சிறப்பாக செயல்படும் செயலி…
Read more

எளிய தமிழில் Car Electronics 3. ஊர்தி உணரிகள் தொழில்நுட்பம்

நாம் ஊர்தியை ஓட்டிச் செல்லும் போது எதிர்பாராத விதமாக ஒரு மாடு குறுக்கே ஓடி வருகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். நம் கண் அதைப் பார்த்து, மூளைக்குச் செய்தியை அனுப்பி, மூளை அதை ஆபத்து என்று அறிந்து நம் கால்களுக்கு “பிரேக்கை அழுத்து” என்று கட்டளை அனுப்பி நிறுத்துவதற்குள் சிறிது நேரம் தாமதமாகிவிடும். நம் கண்கள்…
Read more

எளிய தமிழில் Car Electronics 2. மின்னணுக் கட்டுப்பாட்டகம்

ஊர்திகளில் மின்னணுக் கட்டுப்பாட்டகம் (Electronic Control Unit – ECU) முதன் முதலில் ஏன், எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டது என்று விவரமாகப் பார்ப்போம். இதை மின்னணுக் கட்டுப்பாட்டுக் கூறு (Electronic Control Module – ECM) என்றும் சொல்கிறார்கள். இதன் மூலம் நாம் இவற்றின் தேவையையும், திறனையும் ஓரளவு புரிந்து கொள்ள முடியும். பொறிக்குள் பெட்ரோல் காற்றுக்…
Read more

தரவுத்தள மேலாண்மையும், மேம்படுத்துதலும்

தரவுத்தள மேலாண்மை நாம் வாழும் தற்போதைய தரவுகளால் இயக்கப்படும் உலகில், பயனுள்ள தரவுத்தள மேலாண்மை, உகப்பாக்கத்தின்(optimisation) மூலம் அதன் உண்மையான திறனைப் பயன்படுத்துதல் என்பது, நிறுவனங்கள் வளர்ச்சியடைவதற்கும், புதுமைப்படுத்துவதற்கும் , போட்டித்தன்மையை பெறுவதற்கும் செயல்முறைத்திறன்(strategic) கட்டாயமாகிறது. தற்போதைய விரைவான எண்ணிம சகாப்தத்தில், தரவு ஆனதுவணிகங்களின் உயிர்நாடியாக வெளிப்பட்டுள்ளது(emerged), முக்கியமான முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகளைத் தூண்டுகிறது, மேலும் வளர்ச்சியைத்…
Read more