இணையவழி கிட் பயிற்சிப் பட்டறை

காஞ்சி லினக்சு பயனர் குழு, வெற்றிகரமான பைத்தான் தொடர் பயிற்சிப் பட்டறையைத் தொடர்ந்து,

கிட் – நிரல் மேலாண்மைக்கான (GIT – Version Control System) இணைய வழிப் பட்டறையை இன்று தொடங்குகிறது.

புத்தாண்டை, கட்டற்ற நுட்பத்துடன் தொடங்குவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி.

Learn GIT with us – Session 01

நாள், நேரம் : சனவரி 01 2023 10:00 IST
இணைப்பு: meet.jit.si/LearnGitWithUs

அனைவரும் வருக.

 

 

%d bloggers like this: