கிட் – கற்கலாம் வாங்க – பகுதி – 06

கிட் – கற்கலாம் வாங்க – பகுதி – 06
நாள் – நேரம் – பிப்ரவரி 19 2023 ஞாயிறு
காலை 11-12 வரை IST

இணைப்பு : meet.jit.si/LearnGitWithUs

 

Materials

4. Session 2 Video – youtu.be/2RoGkwNERdE

 

%d bloggers like this: