நூலக நிறுவனம் மற்றும் அதனது செயற்பாடுகள் தொடர்பான அறிமுகக் கலந்துரையாடல் – இன்று இரவு 8 மணி

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக மெய்யியல் துறை மாணவர்களுக்கான நூலக நிறுவனம் மற்றும் அதனது செயற்பாடுகள் தொடர்பான அறிமுகக் கலந்துரையாடல்

திகதி – 13.06.2022
நேரம் – 8.00PM
Meeting ID – 8283226454

 

Image

%d bloggers like this: