கட்டற்ற மென்பொருள் தொழில்நுட்ப முதலாவது தமிழ் மாநாடு – ஜீலை 4-5 – மாதிரி காணொளிகள்

சி.ம.இளந்தமிழ் – கட்டற்ற தொழில்நுட்பத் தமிழ் மாநாடு

கி.முத்துராமலிங்கம் – கட்டற்ற தொழில்நுட்பத் தமிழ் மாநாடு

 

கலீல் ஜாகீர் – கட்டற்ற தொழில்நுட்பத் தமிழ் மாநாடு

 

நீச்சல்காரன் – கட்டற்ற தொழில்நுட்பத் தமிழ் மாநாடு

பரதன் தியாகலிங்கம் – கட்டற்ற தொழில்நுட்பத் தமிழ் மாநாடு

குணசேகரன் கந்தசுவாமி – கட்டற்ற தொழில்நுட்பத் தமிழ் மாநாடு

 

நித்யா துரைசாமி – கட்டற்ற தொழில்நுட்பத் தமிழ் மாநாடு

முத்து அண்ணாமலை – கட்டற்ற தொழில்நுட்பத் தமிழ் மாநாடு

 

 

%d bloggers like this: