விக்கித்தரவும் இயற்கை மொழிப் பகுப்பாய்வும் – உரை – 19-03-2023 – 6 – PM – IST

கணினிக்கு மனித அறிவைக் கற்றுக் கொடுக்க அறிவுத் தளம்(knowledge base) என்ற ஒன்று வேண்டும். இதன் மூலம் Search engine, IVRS, Chatbot, Q&A, Personal Assistant போன்று பல கருவிகளை உருவாக்கலாம். தமிழில் பொதுவுரிமத்தில் உள்ள ஒரே அறிவுத்தளம் விக்கித்தரவு. இது குறித்த உரை நாளை நடக்கிறது. ஆர்வமுள்ளோர் கலந்து கொள்க.
Topic: விக்கித்தரவும் இயற்கை மொழிப் பகுப்பாய்வும்.
Time: Mar 19, 2023 06:00 PM India
Meeting ID: 838 9729 4307
Passcode: 894185
No photo description available.
May be an image of text that says "import requests URL //chatwiki toolforge.or requests URL, paams= data r.json() ("answer" in data): print data[' answer"] else: print(data) :"பாரதியாரின் நினைவு நாள் என்று?"}) 1921 செப்டம்பர் 11"
May be an image of ‎1 person and ‎text that says "‎உத்தமம International Forum for INFITT தலல் சதப்க ம்وبف் Information Technology in Tamil deekpr விக்கித்தரவும் இயற்கை மொழிப் பகுப்பாய்வும். RE WEBINAR LIVE LECTURE COMPUTING AMI 19th March 2023 I 06 PM IST திரு நீச்சல்காரன், கணித்தமிழ் ஆர்வலர் LIVE STREAMING zoom www.infitt.org‎"‎‎
%d bloggers like this: