வா நண்பா DSA படிக்கலாம் – பகுதி 14 – Linked Lists – (Data Structures & Algorithms)

வா நண்பா DSA படிக்கலாம் – பகுதி 14 – Linked Lists – (Data Structures & Algorithms)

 

நாள், நேரம் – ஏப்ரல் 11 2023 7:00 PM IST

வகுப்பு இணைப்பு – meet.jit.si/VaNanbaDsaPadikalam

பாடத்திட்டம்: github.com/makereading/Batch-1-DSA-with-python/blob/main/syllabus.md

எல்லா பாடங்களும் இங்கே பதிவேற்றப்படும் : github.com/makereading/Batch-1-DSA-with-python

நிகழ்வின் காணொளி பதிவுகள் இங்கே பகிரப்படும்

Youtube playlist: Batch 1 – DSA with Python in Tamil – YouTube

Git Playlist: GIT – Version Control System – YouTube

 

அனுமதி இலவசம். அனைவரும் வருக.

%d bloggers like this: