லிபரிஆப்பீஸ் ஹாக்கத்தான் – ல்மாரி பேச்சு (LibreOffice Hackathon – Ilmari talk) | Tamil


கடந்த 21-05-2022 அன்று நடந்த லிபரிஆப்பீஸ் ஹாக்கத்தானில் லிபரிஆப்பீசின் டெவலப்மன்ட் மார்கட்டிங் தலைவர் ல்மாரி லவ்வாகன்காஸ் வழங்கிய பேச்சு இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: முத்துராமலிங்கம், பயிலகம்

இணைப்புகள்:
www.libreoffice.org/

குறிச்சொற்கள்:
#LibreOfficeHackathon

%d bloggers like this: