விக்கிமூலம் – பல்வகை வெளியீடுகள் (WikiSource – Multiformat Output) | Tamil


விக்கிமூலத்தில் எப்படி புத்தகங்கள் பல்வகை வெளியீடுகளுக்காக வடிவமைக்கப்படுகின்றன என்பதை இந்த நிகழ்படத்தில் பார்போம்.

நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: தகவல் உழவன், விக்கிப்பீடியா

இணைப்புகள்:
ta.wikisource.org/

குறிச்சொற்கள்:

%d bloggers like this: