இரண்டாவது கட்டற்ற மென்பொருள் மாநாடு – திட்டமிடல்

2020 ல் முதல் கட்டற்ற தொழில்நுட்ப மாநாட்டை இணைய வழியில் நடத்தினோம்.
காணொளிகள் இங்கே – மாநாடு : [நாள் 1] **தொடக்க விழா** கட்டற்ற தொழில்நுட்பத் தமிழ் மாநாடு | ஓம்தமிழ் – YouTube 1

இந்த வருடம் நேரடி நிகழ்வாக நடத்தலாம்.

ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் 17 ‘மென்பொருள் விடுதலை விழா’ www.softwarefreedomday.org/ என உலகெங்கும் கொண்டாடப் படுகிறது.
அதே நாளில் இந்த மாநாட்டை நடத்தலாம்.

மாநாட்டை ஒருங்கிணைக்க ஆர்வமுள்ளோர், இங்கு பதில் தருக.

மாநாட்டின் நிகழ்வுகள், உரைகள், பயிற்சிப் பட்டறைகள் நடத்த ஆர்வமுள்ளோரும் உங்கள் ஆர்வங்களை எழுதுக.

forums.tamillinuxcommunity.org/t/topic/375

%d bloggers like this: