சொற்பிழைத்திருத்தி – சில வழிகள் – தமிழ் இணைய மாநாடு 2019 உரை – காணொளி

Algorithms for certain classes of tamil spelling correction

 

சொற்பிழைத்திருத்தி – சில வழிகள் என்ற தலைப்பில் சீனிவாசன், தமிழ் இணைய மாநாடு 2019 ல் நிகழ்த்திய உரை.

 

ஆய்வுக் கட்டுரை இங்கே –

Click to access algorithms-for-certain-classes-of-tamil-spelling-correction-final.pdf

 

உரையின் போது பயன்படுத்திய வழங்கல் –

Open-Tamil திட்டப் பங்களிப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள் !

 

நிகழ்வின் அனைத்து காணொளிகளைகளையும் இங்கே காணலாம்

liveibc.com/tic2019/

%d bloggers like this: