ச.குப்பன்

உருவாக்க செயற்கை நுண்ணறிவின் (Generated AI)முன்னேற்றமும் எதிர்காலமும்

கடந்த பத்தாண்டுகளில், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) துறையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் AIஆனது நமது அன்றாட வாழ்வில் மிகவும் பரவலாகஅத்தியாவசியமாகிவிட்டது. ஆழ்கற்றல் (DL) அல்லது நவீன செயற்கை நரம்பியல் வலைபின்னல்கள், அதிக அளவிலான தரவுகள் கிடைப்பது DL மாதிரிகளைப் பயிற்று விப்பதற்கான சக்தியைக் கணக்கிடுதல் உள்ளிட்ட பல காரணிகளால் AI இன் பரவலான பயன்படுத்துலும்…
Read more

JS7எனும்பணியை திட்டமிடுபவர் (JobScheduler)

JS7 என்பது, சரக்கு மேலாண்மை, கண்காணிப்பு , கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றுக்கான JS7இன் JOC காக்பிட்எனும் பயனர் இடைமுகத்துடனான, முகவர்களைத் திட்டமிடுவதற்கான கட்டுப்பாட்டாளர் ஆகும் , இது தன்னால் ஆதரிக்கப் படுகின்றஇன் தளங்களில் பணிகளையும் பணிப்பாய்வுகளையும் செயல்படுத்துகின்ற JS7 முகவர்களை கொண்டுள்ளது. முக்கிய வசதிவாய்ப்புகள் 1. தானியங்கியான பணிச்சுமை:JS7 JobScheduler என்பது ஒரு திற மூல தானியிங்கியானபணிச்சுமை…
Read more

வாருங்கள்மீப்பெரும்தரவகத்தின்(Metaverse): மெய்நிகர் உலகில் மூழ்கிடலாம்

மீப்பெரும்தரவகம் ஆனது தற்போது சில காலமாக அதிகஅளவிலானபயன்பாட்டில் இருந்து வருகின்றது, மேலும் அடுத்த சில ஆண்டுகளில் இது ஒரு முக்கிய தொழில்நுட்பமாக மாறவிருப்பதாக உறுதியளிக்கிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு நிறுவனங்களும் ஏற்கனவே மீப்பெரும்தரவகத்தில் முன்னிலையில் உள்ளன, ஆனாலும் இன்னும் இது சில சவால்களை கடக்க வேண்டியுள்ளது. மீப்பெரும்தரவகம் ஆனது தன்னை இன்னும் மேம்படுத்தி கொண்டே வருகிறது.அதாவது…
Read more

மேககணினியில் தரவு மேலாண்மை: ஒரு கண்ணோட்டம்

மேககணினியில் தரவு மேலாண்மை தரவுகளின் பாதுகாப்பும் தனியுரிமையும் முக்கியமானவை என்பதால், மேககணினியில் சேமிக்கின்ற தரவை நிர்வகிப்பதற்கான மிகச்சரியான உத்தியை நிறுவனங்கள் உருவாக்க வேண்டும். அதனோடு மிகப்பொருத்தமான மேககணினி சேவை வழங்குநரையும் கவனமாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். மேககணினியில் தரவு மேலாண்மை என்பது மேககணினியில் தரவை நிர்வகிப்பதற்கான துவக்க முதல் இறுதிவரையிலான செயல்முறை ஆகும், சேகரிப்பிலிருந்து பகுப்பாய்வு வரை….
Read more

ஜாவாஎனும் கணினிமொழியின் நேர்காணலிற்கான கேள்விகளும் நிரலாக்க பயிற்சிகளும்

ஜாவாமேம்படுத்துநர் பதவிக்கான நேர்காணலின் போது மிகவும் கடினமான கேள்விகளால் எப்போதாவது தடுமாறினீர்களா? ஆம் எனில் இது நம்மில் பலருக்கும் நடக்கின்ற வழக்கமான செயலாகும். இரகசியம் என்னவென்றால், மிகவும் பொதுவான சில கேள்விகளுக்கு மட்டும் நாம் முன்னதாகவே அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் பதிலுடன் தயாராக இருக்கின்றோம். ஆனால் நேர்காணல் செய்பவர்கள் மிகவும் பொதுவான சில கேள்விகள்மட்டுமல்லாமல் மிகவும் பரந்த…
Read more

சரியான தரவுத்தளத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதெவ்வாறு

நாம் நம்முடைய வழக்கமான பணிகளுக்கு சரியான தரவுத்தளத்தினை பயன்படுத்தி கொள்வதே பயன்பாட்டின் வெற்றிக்கு தேவையானதும் அடிப்படை யானதுமாகும். அவ்வாறான முக்கிய தரவுத்தள வகைகளில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன் நாம் அவைகளில் என்னென்ன சரிபார்க்க வேண்டும் என்பதை இப்போதுகாண்போம். இன்றைய தரவுமயமான உலகில், வணிக நிறுவனங்கள் தங்கள் தரவு சேமிப்பு , தரவு மேலாண்மை ஆகிய தேவைகளைக்…
Read more

MentDB எனும் கட்டற்றஇயங்குதளம்

MentDB என சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறுகின்ற (Mentalese Database) எனும் இயங்குதளமானது AI, SOA, ETL, ESB, தரவுத்தளம், இணைய பயன்பாடு, தரவுத் தரம், முன்கணிப்பு பகுப்பாய்வு, chatbot ஆகியவற்றிற்கு, ஒரு புரட்சிகர தரவு மொழியில் (MQL) கருவிகளை வழங்குகிறது. இந்த சேவையகமானது புதிய தலைமுறை AI தருக்கபடிமுறை ,WWD ஐ அடைய ஒரு புதுமையான SOA…
Read more

பைதானின் AI, இயந்திர கற்றல்ஆகியவற்றிற்கான சிறந்த நூலகங்கள்

பொதுவாக கணினியை பயன்படுத்துவதில் அதிக ஆர்வமுள்ள அனைவரும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI), இயந்திர கற்றல் (ML) , ஆழ் கற்றல் (DL) ஆகியவற்றிற்கான சில சிறந்த பைதான் நூலகங்களைப் பற்றி அறிந்துகொள்வது மிகவும் நல்லது. திறமூல நூலகங்களின் பரந்த சேகரிப்பு காரணமாக நிறைய மென்பொருள் உருவாக்குநர்கள் பைத்தானுக்கு ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் இதல் சமீபத்தில், இயந்திர கற்றல்…
Read more

உருவாக்கும் Generative) செயற்கை நுண்ணறிவின்: (AI)முன்னேற்றமும் எதிர்காலமும் -3

கடந்த பத்தாண்டுளில், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) துறையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது மிகமுக்கியமாக AI ஆனது நமது அன்றாட வாழ்வில் ஒருபகுதியக மிகவும் பரவலாக கலந்துவிட்டது. ஆழ்கற்றல் (DL) அல்லது நவீன செயற்கை நரம்பியல் வலைபின்னல்கள், அதிக அளவிலான தரவுகள் கிடைப்பது , DL மாதிரிகளைப் பயிற்றுவிப்பதற்கான சக்தியைக் கணக்கிடுதல் உள்ளிட்ட பல காரணிகளால் AI…
Read more

ChatGPT குறித்து-ஒரு முழுமையான வழிகாட்டி

கடந்த 2023 ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் ChatGPT ஆனது 100 மில்லியன் மாதாந்திர சந்தா செலுத்துகின்ற பயனாளர்களை எட்டியுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது, அதாவது இது கணினிவரலாற்றில் மிகவேகமாக வளரும் நுகர்வோர் செயலியாக மாறியுள்ளதாக தெரியவருகின்ற செய்தியாகும். மிகமுக்கியமாக வணிக உலகம் முழுவதும் இந்தChatGPTஐ பயன்படுத்தி கொள்வதில்மிக ஆர்வமாக உள்ளது, அதனோடு பல்வேறு தொழில்கள் குறித்து எழுதும்…
Read more