நிகழ்வுக் குறிப்புகள் – தமிழ்க்கணிமை பற்றிய உரை

பிப் 1 2020 அன்று சென்னையில் Gradient Optimisers Community Meetup நிகழ்வில், ‘தற்கால தமிழ்க்கணிமை’ பற்றி உரையாற்றினேன்.

 

Feburary 2020 Meetup – Tamil Computing & Pytorch Vs Tensorflow2.0

Saturday, Feb 1, 2020, 10:00 AM

Smartworks
A-1,2 Chennai, Ta

125 Members Went

Meetup would be live streamed in this zoom link saama.zoom.us/j/115995555 Hello! Gradient Optimizers. The celebration season is all gone. Now it’s time to get some learning in. Agenda 10:00 – 10:30 – Introductions, Welcome 10:30 – 11:30 – Tamil Computing 11:45 – 12:45 – Pytorch Vs Tensorflow2.0 12:45 – 1:00 – What’s next and See yous! 1. P…

Check out this Meetup →

பின்வரும் படவில்லைகளைப் பயன்படுத்தினேன்.

கலந்து கொண்டோரில் நிரலர்கள் அதிகம். நிரல் மூலம் மொழிக்கு அளிக்க்கூடிய பங்களிப்புகளையும் தேவைகளையும் அறிந்து வியந்தனர்.

open-tamil python library பற்றியும் விளக்கினேன்.

உரையின் காணொளி இங்கே.

நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்த சாமா நுட்ப ஆய்வக நண்பர்களுக்கு மிக்க நன்றி.

தமிழ்க்கணிமைக்கு பங்களிப்போர் அனைவருக்கும் பல்லாயிரம் நன்றிகள்.

 

த. சீனிவாசன்

%d bloggers like this: