கற்கும் கருவிகள் – ஒரு அறிமுகம் – நித்யா துரைசாமி உரை – காணொலி

 

மே 1 2022 அன்று கற்கும் கருவிகள் (Machine Learning) பற்றி நித்யா துரைசாமி வழங்கிய உரையின் காணொலி மேலே.

நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்த தமிழ் அறித நுட்பியல் உலகாயம், தமிழ் இணையக் கழக நண்பர்களுக்கு மிக்க நன்றி.

%d bloggers like this: