தமிழுக்கான கட்டற்ற மென்பொருட்கள் – நிரல் திருவிழா – 2 – ஆகஸ்டு 24 – சென்னை

தமிழுக்கான கட்டற்ற மென்பொருட்கள் – நிரல் திருவிழா – 2 – ஆகஸ்டு 24 – சென்னை

நீங்கள் கட்டற்ற மென்பொருட்கள் உருவாக்கத்தில் பங்கு பெற விரும்புகிறீர்களா?

தமிழுக்கு உங்கள் நிரலாக்கத் திறன் மூலம் ஏதேனும் பங்களிக்க ஆர்வமுண்டா?

பிற கட்டற்ற மென்பொருள் பங்களிப்பாளர்களை சந்திக்க வேண்டுமா?

இதோ ஒரு வாய்ப்பு.

தமிழுக்கான கட்டற்ற மென்பொருட்கள் – நிரல் திருவிழா

நாள் – ஆகஸ்டு 24, 2019, சனி
நேரம் – காலை 10.00 – மாலை 5.00

இடம் –
பயிலகம்,
மென்பொருள் பயிற்சி நிறுவனம்,
7, விஜயா நகர் முதல் முதன்மை சாலை,
வேளச்சேரி,
பூங்காவுக்கு எதிரில்
சென்னை 600042

தொடர்புக்கு – 8344777333 | 8883775533 | 044 22592370

Payilagam Software Training Institute
No: 7,
Vijaya Nagar 1st Main Road,
Velachery,
Opposite to Park,
Chennai-600042.
8344777333 | 8883775533
Email: info@payilagam.com
Phone: 044 22592370
www.payilagam.com

தொடர்பு – த.சீனிவாசன் – 98417 95468
tshrinivasan@gmail.com க்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பி,

உங்கள் வருகையை உறுதி செய்க.
நீங்கள் பங்களிக்க, நிறைய திட்டங்கள் காத்துள்ளன.

சில பட்டியல் இங்கே.

github.com/KaniyamFoundation/ProjectIdeas/labels/Programming

உங்கள் சொந்த யோசனைகளையும் நிரலாக்கம் செய்யலாம்.

நிரலாக்கம் மட்டுமின்றி, இங்குள்ள நூல்களுக்கு அட்டைப்படம் உருவாக்கம், மின்னூலாக்கம் செய்தல்,
github.com/KaniyamFoundation/Ebooks/issues

இங்குள்ள சென்னை இடங்களை தமிழாக்கம் செய்தல்
github.com/KaniyamFoundation/osm_tamil_translations/issues

ஆகிய பிற பணிகளைக்கும் பங்களிக்கலாம்.

வாருங்கள். கட்டற்ற நிரலால் தமிழுக்கு வளமை சேர்ப்போம்

%d bloggers like this: