உபுண்டுவில் ஓபன் DNS அமைத்தல்

DNS(Domain Name System) என்றால் என்ன?

ipமுகவரிகள் மூலம் தான் நெட்வர்க்கில் உள்ள கணினிகள் மற்றதை தேடி அதனை தொடர்பு கொள்கின்றன. ஆனால் நம்மால் பல ipமுகவரிகளை நினைவில் வைத்துக்கொள்வது கடினம். உதரணாமாக dns இல்லை என்றால் நீங்கள் கூகிலை அடைய ஒவ்வொரு முறையும் 74.125.135.105 என்ற ip கொடுக்க வேண்டும். dns இந்த வேலையை சுலபமாக்குகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் இந்த ip முகவரிஐ கொடுப்பதற்கு பதில் அதன் domain nameஐ கொடுத்தால் dns அதற்கு இணையான ipயை கண்டுபிடித்து அதனுடன் இணைக்கிறது.

rDNS(reverseDNS) ipஐ டொமைன் nameஆக மாற்றித்தருகிறது.

எதற்காக openDNS?

நம் ISP தரும் dns ஐதான் பெரும்பாலும் பயன்படுத்துவோம். நமது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப இதனை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஓபன்dns என்பது இலவசமாக கிடைக்கும் ஒரு சேவை.

இது நமது ஐ எஸ்பி தரும் dnsவிட பல விதங்களில் நமக்கு பயன் அளிக்கும்.

உதாரணமாக ஐ எஸ் பி dnsவிட வேகமாக தளங்களை இணைக்கும், தவறாக அடிக்கும்(typos) தளங்களை திருத்தும், தேவையற்ற அபாயகரமான தளங்களை(phishing, adult sites) தடுக்கும்,

இதைனை அமைப்பதற்கு எந்த மென்பொருளும் நாம் தரவிறக்க தேவையில்லை. இதை அமைப்பது மிக சுலபம்.

உபுண்டுவில் இதனை அமைப்பதற்கு

network-manager சென்று அதில் உள்ள edit connection என்பதை கொடுக்கவும்.

அதனை தேர்வு செய்து பிறகு எடிட் என்பதை அழுத்தவும்.

அதில் வரும் மூன்றாவது டேபினை அழுத்தவும். methodல் உள்ள Automatic(DHCP) address only தேர்வு செய்யவும்.

பிறகு DNS servers: 208.67.220.220, 208.67.222.222 என்பதை தரவும். அவ்வளவு தான்.

இது சரியாக வேலை செய்கிறதா என்று காண

welcome.opendns.com செல்லவும்.

இதற்கு பதில் 8.8.8.8, 8.8.4.4 என்ற கூகுளின் பப்ளிக் dns ஐயும் தரலாம். ஆனால் ஒபன்dns தரும் செவைகளை விட குறைவுதான்.

%d bloggers like this: