எளிய தமிழில் Python – 02 [காணொளி]

விழுப்புரம் கட்டற்ற மென்பொருள் பயனர் குழுமம் (ViluppuramGLUG aka VGLUG) முன்னெடுத்த 1வருட இலவச Python பயிற்சியின் தொடர்சியாக,
இந்தக் காணொளியில்,

1. History of Python
2. GEN of Python
3. Python Installation
4. Printing Statement
5. Comments in Python
6. Arithmetics
7. Data Types
போன்ற தலைப்புகளில் பேசப்பட்டுள்ளது…

முந்தைய காணொளி…
அடுத்த காணொளி…

%d bloggers like this: