மொழிகளின் எதிர்காலம் – பற்றிய இணைய உரை – ஜூன் 28 ஞாயிறு காலை 11

 

மொழிகளின் எதிர்காலம்
நாளை நடந்தது என்ன? 5 ஆம் உரை

உரை – ஆழி செந்தில்நாதன்

21 ஆம் நூற்றாண்டில் மொழிகளின் எதிர்காலம் என்ன?
தானியங்கு மொழிபெயர்ப்பு நுட்பத்தை (Machine Translation) வைத்து ஒரு பார்வை

ஜூன் 28 ஞாயிறு காலை 11 மணிக்கு
ஜூம் இணைப்பு –
ஜூம் கூட்ட எண்- 914 500 51 996

இணைப்பு இதோ
Time: Jun 28, 2020 11:00 AM
Join Zoom Meeting
%d bloggers like this: