உபுண்டு நிறுவுதல்

உபுண்டு : 

                Debian- அடிப்படையாகக் கொண்ட GNU/Linux வழங்கல்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். இங்கு Debian என்பது Linux kernel-வுடன் கூடிய GNU இயங்குதளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட மற்றொரு வழங்கலாகும். இது Canonical Ltd-ன் product ஆகும். 

                

    குறைந்தபட்ச கணிணி தேவைகள் : 

   

        உபுண்டு நிறுவுவதற்கு கீழ்கண்ட வன்பொருள் அமைப்புடன் கூடிய தேவைகள் கணிணியாக இருக்க வேண்டுமென்று சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. 

       

 

        1.4Ghz Processor Pentium4 

        512 MB RAM 

        5GB Hard Disk Drive 

        Sound Card 

        Graphics Card 

        இணையத் தொடர்பு

       

    இப்போது உபுண்டு நிறுவுதலை  பார்ப்போம்.

   

    படி 1 :

        www.ubuntu.com/download/ubuntu/download என்ற இணைப்பிலிருந்து ISO file- இறக்கம் செய்த பிறகு அதை CD/DVD-ல் எழுதவும். இந்த வழிகாட்டி புதிய  GNU/Linux பயனருக்கு உதவும் வகையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் ஏற்கனவே விண்டோஸ் பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தால் அதனை பாதிக்காமல்

        தேவையான நினைவகத்தை (குறைந்தபட்சம் 4.4) விண்டோசில் ஒதுக்கிக் கொள்ளவும்.

       

    படி 2 :

       புதிய உபுண்டு Live CD- உள்ளிடவும்.

      

       குறிப்பு : CD இயங்குவதற்கு, BIOS அமைப்பில் CD- முதன்மைக் கருவியாகவும், HDD- இரண்டாம்நிலைக் கருவியாகவும் மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

      

      

 

 

 

சிறிது நேரத்த்திற்குப் பிறகு நீங்கள் கீழ்க்கண்ட திரையினை காணலாம்.

 

 

            இதில் Try Ubuntu மற்றும் Install Ubuntu என்ற இரு விருப்பத்தேர்வுகளை காணலாம். Try Ubuntu- தேர்வு செய்தவதன் மூலமாக Ubuntu- கணிணியில் நிறுவாமல் அதில் வேலை செய்யலாம். Ubuntu-வை நிறுவுவதற்கு, முகப்புத்திரை(Desktop)யில் உள்ள Installபணிக்குறியின்(Icon) மூலமாகவோ அல்லது திரையில் உள்ள Install Ubuntu வழியாகவோ செல்லலாம்.

 

       

    படி 3 :

      அடுத்து வரும் திரையில் மொழியைத் தேர்வு செய்து Continue பொத்தானை அழுத்தவும்.

 

     

      படி 4 :

        இப்போது தோன்றும் திரையில், கணிணி சம்பந்தப்பட்ட சில தகவல்களை Ubuntu சோதித்து அதனை வெளியிடும். இத்தகவல்களுடன் தேவையான மென்பொருளை

     மேம்படுத்துவதற்கான விருப்பத்தேர்வு மற்றும் third-party மென்பொருளை நிறுவுவதற்கான விருப்பத்தேர்வினையும் கொண்டிருக்கும். இந்த விருப்பங்களைத் தேர்வு செய்ய கணிணி இணையத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

 

     படி 5 :

        வன்வட்டு பயன்பாட்டின் அடிப்பையில் நீங்கள் கீழ்க்கண்ட  இரு திரையில் ஒன்றைக் காணலாம்.

 

 

 உங்கள் கணிணியில் எந்த இயங்குதளத்தையும் Ubuntu கண்டறியவில்லையெனில் முதல் திரையானது தோன்றும். மாறாக, அடுத்த திரையானது உபயோகத்தில் உள்ள இயங்குதளத்துடன் எவ்வாறு Ubuntu- நிறுவ முடியும் போன்ற விருப்பத்துடன் கூடுதல் விருப்பத்தேர்வுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். இவையிரண்டிலும், கடைசி விருப்பத்தேர்வின் மூலமாக பயனரின் தேவைக்கேற்ப வன்வட்டின் அளவினை நிர்ணயிக்காலம்.

      

   படி 6 :

     கடைசி விருப்பத்தின் வழியாக வந்தால் கீழ்க்கண்ட திரையினை காணலாம்.

 

            இதில் பயனர், தேவையான வன்வட்டுப் பிரிவினை(Partition)த் தேர்வு செய்து Delete செய்யவும். பிறகு, தேவையான பிரிவின் அளவை நிர்ணயிக்க Add பொத்தானை அழுத்தவும்.

     

படி 7 :

 

    a.

        i) இங்கே வன்வட்டினை இரு வகைகளில் பிரிக்கலாம். ஒன்று Primary, மற்றொன்று Logical வகையாகும். இதில் Primary வகையில் பிரிக்கும்போது, வன்வட்டினை 4-க்கு மேல் பிரிக்க முடியாது. மீதமுள்ள நினைவகத்தை பயன்படுத்த முடியாது. பயனர் 4-க்கு மேல் பிரிக்க வேண்டுமெனில் Logical வகையினை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.

            ii) அடுத்து நினைவக அளவினை கொடுத்து, அது வன்வட்டின் முதலிலிருந்து தொடங்கவேண்டுமா  (அ) இறுதியிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளவேண்டுமா என்பதை தேர்வு செய்யவும்.

            iii) windows-ன் ntfs-ஐப் போல, Ubuntu ‘ext4 journaling filesystem’ மற்றும் பல வகையான filesystem- பயன்படுத்துகிறது.

            iv) Mount point என்பது Ubuntu- எங்கு நிறுவ வேண்டும் என்ற இடத்தைக் குறிக்கின்றது. இது எப்போதும் / ஆகும்.

           

            b.

 

            பிறகு நீங்கள் swap அளவினை வன்வட்டில் அமைக்கலாம். அதாவது, உங்கள் வன்வட்டில், ஒரு குறிப்பிட்ட நினைவக அளவை RAM-ஆக பயன்படுத்த முடியும். இதனை  Virtual RAM என்றும் கூறலாம். பொதுவாக உங்கள் RAM-ன் அளவினை (அ) அதிகபட்சமாக RAM-ன் இருமடங்கு அளவினை swap-ஆக அமைக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இந்த swap-ன் மூலமாக உங்கள் processor-ன் செயல்திறனை சீராக பார்த்துக்கொள்ளமுடியும்.

 

           இப்போது Install Now பொத்தானை அழுத்தவும்.

    

   

 

 

 

 

 

படி 8 :

        இப்போது Ubuntu நிறுவ தொடங்கிவிடும். அதே சமயத்தில் Ubuntu-க்குத் தேவயான மேலும் சில அமைப்புகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதாவது, உங்களின் அமைவிடம் (Kolkatta), Keyboard Layout-க்கான மொழி (Englis(US)) மற்றும் பயனரின் பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல் (Password) ஆகியவற்றை கொடுக்க வேண்டும். அவ்வளவுதான்.

       

        Ubuntu நிறுவிய பிறகு,சிறிய தகவல் பெட்டி ஒன்று தோன்றி கணிணியை மறுபடியும் தொடங்குமாறு கேட்கும். Restart Now பொத்தானை அழுத்தியதும், உங்கள் கணிணி மீண்டும் துவக்கப்படும். இப்போது ஒன்றுக்கு மேற்ப்பட்ட இயங்குதளம் இருந்தால், அதன் பட்டியல் காட்டப்படும். அதில் Ubuntu- தேர்வு செய்தால், கீழ்க்கண்ட நுழைவுத்திரையைக் காணலாம். இங்கு உங்களின் கடவுச்சொல்லினைக் கொடுத்து Ubuntu-வினுள் செல்லலாம்.

        

         இப்போது Ubuntu-ஐப் பயன்படுத்தி, அதனுடைய அனுபவத்தைப் பெறுங்கள்.

   

            செல்வமணி சம்பத், இணைய தள வல்லுநர், காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழுவின் உறுப்பினர்.

 

    மின்னஞ்சல்      :    selva.infobees@gmail.com

    வலை           :  infobees.wordpress.com

 

%d bloggers like this: