கணினி என்றால் என்ன? – பள்ளியில் லினக்ஸ் – அத்தியாயம் 4 – பாகம் 1 (What is mean by Computer) | Tamil


இந்த நிகழ்படம் இரண்டு பகுதிகளை கொண்டது, முதல் பகுதியில் கணினி என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்போம்.

11ஆம் வகுப்பு முதல் அலகு, முதல் பாடத்தை முறையே கற்க இந்த லிங்கை பின்தெடரவும்

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: மோகன் ரா, ILUGC

Tags:

#TN11thCSUnit1Chapter1Part1 #WhatIsComputer

%d bloggers like this: