ஜிம்ப் – நிற வளைவுகள் (Gimp – Color Curves) | Tamil


ஜிம்ப் பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு நிழற்படத்தில் உள்ள கருமை நிற எழுத்துக்களை மேலும் கருமைபடுத்தி தெளிவுபடுத்துவது என்பதை இந்த நிகழ்படத்தில் கற்போம்

நிகழ்படம் வழங்கியவர்: தகவல்உழவன், விக்கிமீடியா

இணைப்புகள்:
www.gimp.org/tutorials/Basic_Color_Curves/

குறிச்சொற்கள்:
#ColorCurves

%d bloggers like this: