வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2023-05-13


இந்த நிகழ்படத்தில் மே 13 அன்று முடிந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்:

மோகன் ராமன், ILUGC
பரமேஷ்வர் அருணாச்சலம், KanchiLUG

செய்தி இணைப்புகள்:

www.phoronix.com/news/Alpine-Linux-3.18

LibreOffice 7.4.7 Is Here as the Last Update in the Series, Upgrade to LibreOffice 7.5 Now


www.phoronix.com/news/QEMU-8.1-Adds-PipeWire

Ubuntu 23.04 Now Works on StarFive’s VisionFive 2 RISC-V Single-Board Computer


www.cultofmac.com/815853/apple-busts-major-ios-17-leaker-tipster/

Parrot OS 5.3 Ethical Hacking Distro Is Here with Linux Kernel 6.1 LTS


www.phoronix.com/news/System76-COSMIC-April
9to5linux.com/linus-torvalds-announces-first-linux-kernel-6-4-release-candidate
www.phoronix.com/news/xfwm4-wayland-May-2023

குறிச்சொற்கள்:

%d bloggers like this: