நூலக நிறுவனம் – 19 வது வருட ஆரம்ப சந்திப்பு – 15 சனவரி 2023 – இலங்கை

Image

 

2005 ஆம் ஆண்டு பொங்கல் தினத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நூலக நிறுவனமானது தனது 19 ஆவது அகவையில் காலடி எடுத்து வைப்பதை முன்னிட்டு பொங்கல் நிகழ்வையும், 19 வது வருட ஆரம்ப சந்திப்பையும் 15.01.2023 அன்று யாழ்ப்பாண நூலக அலுவலகத்தில் சிறப்பாக கொண்டாட இருக்கிறது. அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறது

%d bloggers like this: