அப்பாச்சி வெப்சர்வர் நிறுவுதல் – உபுண்டு 20.04 – காணொளி

 

இந்த காணொளியில் Apache Installation in ubuntu 20.04 Create customized index.html Run Apache in customized port பற்றி காண்போம்

ஆக்கம்: த.தனசேகர் tkdhanasekar@gmail.com, காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழு

ஊக்கம்: tamil linux community

Links: github.com/tkdhanasekar/Linux_System_Administraton/tree/main/apache_ubuntu

%d bloggers like this: