ஆண்ட்ராய்டுக்கான கட்டற்ற மென்பொருள் | F-Droid

 

இந்த காணொளியில் F-Droid எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? அதன் பயன் என்ன ? – என்பதை காண்போம்.

காணொளி வழங்கியவர்: மணிமாறன், விழுப்புரம் கட்டற்ற மென்பொருள் குழுமம்

F-Droid: fdroid.org/

%d bloggers like this: