ஆர்.கதிர்வேல்

PHP தமிழில் – 23 – முடிவுரை

PHP பற்றிய அடிப்படை செய்திகளை மட்டும் இங்கு பார்த்துள்ளோம். நல்ல கைதேர்ந்த PHP Developer ஆக ஆகவேண்டுமென்றால் PHP அடிப்படைகளைத் தாண்டி நாம் நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதுமட்டுமில்லாமல் HTML, CSS, JQUERY, JAVA SCRIPT, MY SQL போன்றவைகளையும் அவசியம் கற்க வேண்டும். jQuery, Java Script போன்றவைகளைத் தவிர HTML, CSS, MY…
Read more

PHP தமிழில் – 6 மாறிலிகள் (Variables)

பகுதி – 6 PHP மாறிலிகள் (Variables) மாறிலிகள் உருவாக்குதல் மற்றும் பெயரிடுதல் மாறிலிகளுக்கு மதிப்புகள் கொடுத்தல் மாறிலிகளின் மதிப்புகளை அணுகுதல் மாறிலிகளின் மதிப்புகளை மாற்றுதல் மாறிலி set செய்யப்பட்டுள்ளதா என சோதனை செய்தல் மாறிலிகளை புரிந்து கொள்ளுதல் முழு எண் மாறிலி வகை (Integer Variable Type) தசம் எண் மாறிலி வகை (Float…
Read more

PHP தமிழில் – 5 Comments in PHP

பகுதி – 5 PHP Comments ஒற்றை வரி comments (Single Line Comments) பல வரி comments (Multi Line Comments) அனைத்து கணினி நிரல் மொழிகளிலுமே குறிப்புரை (comments) வசதி இருக்கிறது. இந்த குறிப்புரை -இல் எழுத்தப்படும் வரிகள் நிரலின் பகுதியாக கருதப்படாது. அதாவது comment இல் எழுதப்படும் வரிகள்  நிரல் வரிகளாக…
Read more

PHP தமிழில் – பகுதி 4 PHP Script உருவாக்குதல்

பகுதி – 4 PHP Script – ஐ உருவாக்குதல் PHP குறியீடுகள் PHP – ஐ நிறுவுதல் PHP கணினியில் நிறுவப்பட்டுள்ளதா என சோதனை செய்தல் HTML கோப்பிற்குள் PHP Script – ஐ பொதிதல் (Embedded) PHP நிரலுக்குள் HTML நிரலை – ஐ பொதிதல் (Embedded) PHP Script உருவாக்குதல் இதற்கு…
Read more

PHP தமிழில் – 3 PHP எப்படி வேலை செய்கிறது?

பகுதி – 1 PHP – இன் வரலாறு PHP Script உருவாக்குதல் PHP பிரபலமானது எப்படி? பகுதி – 2 PHP – ஓர் அறிமுகம் பகுதி – 3 PHP எப்படி வேலை செய்கிறது?   PHP எப்படி வேலை செய்கிறது? பயனர் தன்னுடைய கணினியில் இருக்கும் இணைய உலாவியைத் திறந்து, உலாவியினுடைய…
Read more

PHP தமிழில் – 2 ஓர் அறிமுகம்

  பொருளடக்கம் பகுதி – 1 PHP – இன் வரலாறு PHP Script உருவாக்குதல் PHP பிரபலமானது எப்படி? பகுதி – 2 PHP – ஓர் அறிமுகம் PHP என்றால் என்ன? PHP என்பது ஒரு Server Side Scripting language. எளிமையாக சொல்ல வேண்டுமானால் உங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் தேவைப்படுகிறது. அதை…
Read more

PHP தமிழில் – 1

இதற்கு உன் :  PHP தமிழில் – அறிமுகம் பகுதி – 1 PHP – இன் வரலாறு PHP Script உருவாக்குதல் PHP பிரபலமானது எப்படி? PHPயின் வரலாறு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போதே அதன் தீர்வுகளும் தேடப்படுகிறது. எங்கு தேடியும் தீர்வுகள் கிடைக்காத பட்சத்தில், அதற்கான தீர்வை தாமாகவே முயன்று கண்டுபிடிப்பர். அவருக்கு ஏற்பட்ட…
Read more

PHP தமிழில் – நூல் அறிமுகம் & பொருளடக்கம்

கணியம் வாசகர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இன்று முதல் PHP என்ற சிறந்த கணினி மொழியை, கணியம் மூலம் எளிமையான தமிழில் கற்று மகிழலாம். இந்த அரும் பணியை செய்ய முன்வைத்துள்ள ஆர்.கதிர்வேல் (linuxkathirvel.info@gmail.com) அவர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். Techotopia வழங்கும் PHP Essentials என்ற நூலின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு தான், கணியத்தில் PHP தமிழில் என்று தொடராக வரப்போகிறது. அதன் பொருளடக்கம்…
Read more