ச.குப்பன்

ChatGPT: இன்AI மாதிரி-2ஐ- தீம்பொருளாக்குவது எளிது

ChatGPT ஆனது இன்னும் தனித்தனியாக உடைந்து பிரியக்கூடியது அதனால் நாமனைவரும் இதனை மிகக்கவனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். சரியான காரணங்களுக்காக இது நமக்குத் தேவைான அனைத்து தகவலையும் தருகிறது என்று நினைத்து நாம் அதை ஏமாற்றி தவறாக செயல்படுமாறு கூட செயற்படுத்திடலாம், மேலும் அதனுடைய செயல்பாட்டில், பாதுகாப்பு அமைப்புகளைப் பாதிப்படையுமாறுகூடச் செய்திடலாம். தற்போதைய நவீன தொழில்நுட்ப சூழலில்செயற்கை…
Read more

Polyfire’s எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு ஒருஅறிமுகம்–12

தற்போது வெளியிடப்பெற்றுள்ள Polyfire’s எனும் கட்டற்ற பயன்பாட்டின் குறிக்கோள், சிக்கலின் சுருக்கமான விவரங்கள் எதவும் இல்லாமலும் , எதையும் வரிசைப் படுத்த வேண்டிய அவசியமின்றியும் முன்பக்கத்தில் இரண்டேவரி குறிமுறை வரிகளில் மட்டுமே நாம் விரும்பும் பணிகளை செயல்படுத்திடு வதற்கான ஒவ்வொரு AI கருவியிலும்/Chatbot யிலும் குறிமுறைவரிகள் செய்வதே ஆகும். இது AI பயன்பாடுகளுக்கான all-in-one ஆக…
Read more

நாம்அணுகிடுகின்ற எல்லைக்குள் AI ஐக் கொண்டுவருவதற்காக OpenCV ஐ பயன்படுத்தி கொள்க

தற்போதைய கணினிகளின் காட்சிமுறையினாலும் IoTஎன சுருக்கமாக அழைக்கப் பெறும் பொருட்களுக்கான இணைய பயன்பாட்டினாலும், AI தொழில் நுட்பம் முன்பை விடமிகஎளிதாக அனைவராலும் அணுகக்கூடியதாக மாறிவருகிறது. இந்த OpenCVஎன்பது, கணினியின்காட்சியும் இயந்திரகற்றலிற்குமான ஒரு கட்டற்ற மென்பொருள்நூலகம் ஆகும், இதுசிறியவணிகநிறுவனங்கள்முதல், பெரிய வணிகநிறுவனங்கள்வரை அனைத்து நிறுவனங்களும் AIஐ எளிதில் ஏற்று பயன்படுத்திக்கொள்ள உதவுகிறது. கணினி காட்சி (Computer vision)என்பது…
Read more

புதிய பயன்பாட்டு குறிமுறைவரிகளை எழுதுவதற்கான சில சிறந்த நடைமுறைகள்

உயர் செயல்திறன் கொண்ட பயன்பாட்டுக் குறிமுறைவரிகளை எழுதுவதற்கான சிறந்த நடைமுறைகளைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம், வணிகநிறுவனங்கள் ஒரு மென்மையான பயன்பாட்டு அனுபவத்தையும், பயனாளர்களின் மகிழ்ச்சியையும் பெறமுடியம் அதனோடு எண்ணிம தளத்தில் தற்போதைய போட்டித்தன்மையுடன் கூடிய நிலையில் தாங்கள் செல்கின்ற வாழ்க்கைக்கான வழிகாட்டுதலையும் தெளிவாக அறிந்துகொள்ளலாம். இன்றைய எண்ணிம யுகத்தில், எந்தவொரு வணிகநிறுவனத்தின் வெற்றிக்கும் சிறப்பாக செயல்படும் செயலி…
Read more

தரவுத்தள மேலாண்மையும், மேம்படுத்துதலும்

தரவுத்தள மேலாண்மை நாம் வாழும் தற்போதைய தரவுகளால் இயக்கப்படும் உலகில், பயனுள்ள தரவுத்தள மேலாண்மை, உகப்பாக்கத்தின்(optimisation) மூலம் அதன் உண்மையான திறனைப் பயன்படுத்துதல் என்பது, நிறுவனங்கள் வளர்ச்சியடைவதற்கும், புதுமைப்படுத்துவதற்கும் , போட்டித்தன்மையை பெறுவதற்கும் செயல்முறைத்திறன்(strategic) கட்டாயமாகிறது. தற்போதைய விரைவான எண்ணிம சகாப்தத்தில், தரவு ஆனதுவணிகங்களின் உயிர்நாடியாக வெளிப்பட்டுள்ளது(emerged), முக்கியமான முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகளைத் தூண்டுகிறது, மேலும் வளர்ச்சியைத்…
Read more

.தகவல் தொழில்நுட்ப உலகில் உருவாக்க செயற்கைநினைவகம்(Generative AI)எனும் அடுத்த பேரலை -7

உருவாக்க செயற்கைநினைவகம்(Generative AI) உருவாக்க செயற்கைநினைவகம்(Generative AI) ஆனது கணினி தொழில் நுட்பத்தின் தோற்றத்தையே மாற்றவிருக்கின்றது. அதனால்AI இன் வரலாற்றினையும் பல ஆண்டுகளாக அது எவ்வாறு உருவாகிவளர்ந்து வருகின்றது என்பதையும், இது எவ்வாறு உருவாக்கAI தோன்றுவதற்காக வழிவகுத்தது என்பதையும் இந்த கட்டுரையில் சுருக்கமாகப் காண்போம். தற்போது கணினிதொழில்நுட்ப வல்லுநராக இருப்பதற்கு மிகவும் உகந்த காலகட்டமாகும். கணினியின்…
Read more

தரவு ஏரிகள் எனும் கருத்தமைவின் கட்டமைப்பும் நன்மைகளும்

தரவு ஏரிகள்(Data Lakes) ஒரு பெரிய அளவிலான தரவு ஆனது சமூக ஊடகங்கள், IoT , தொழில் நுட்பம் ஆகியன போன்றவற்றின் வருகையுடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்டு வளர்ச்சியடைகின்றது. இந்தத் தரவிலிருந்து அதிகபட்ச நன்மைகளைப் பிரித்தெடுப்பதற்காக தரவு ஏரிகளின் கருத்தமைவானது வெளியிடப் பட்டுள்ளது – மேம்படுத்தப்பட்ட தகவமைப்பு , வலுவான தரவு பகுப்பாய்விற்காக. தரவு ஏரி என்பது…
Read more

வணிகநிறுவன கைபேசி பயன்பாட்டின் மேம்பாட்டிற்கான மேம்படுத்துநர்களின் வழிகாட்டி

இந்த வழிகாட்டியானது, சிறந்த திற மூலக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி, வணிகநிறுவன கைபேசி பயன்பாட்டு மேம்பாட்டிற்கு, கருத்தாக்கத்திலிருந்து வரிசைப்படுத்தல் வரை செல்ல அனுமதி அளிக்கிறது. தற்போதைய போட்டிமிகுந்த பயன்பாட்டு சந்தையில் வெற்றியை உறுதி செய்வதற்கான பாதையின் வரைபடத்தை இது வழங்குகிறது! வணிகநிறுவனங்களுக்கான கைபேசி பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கு தயாரா? ஆம் எனில் இந்த வழிகாட்டி அதற்காகவே வெளியிடப்பெற்றுள்ளது. அவ்வாறான…
Read more

உருவாக்க செயற்கை நுண்ணறிவின் (Generated AI)முன்னேற்றமும் எதிர்காலமும்

கடந்த பத்தாண்டுகளில், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) துறையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் AIஆனது நமது அன்றாட வாழ்வில் மிகவும் பரவலாகஅத்தியாவசியமாகிவிட்டது. ஆழ்கற்றல் (DL) அல்லது நவீன செயற்கை நரம்பியல் வலைபின்னல்கள், அதிக அளவிலான தரவுகள் கிடைப்பது DL மாதிரிகளைப் பயிற்று விப்பதற்கான சக்தியைக் கணக்கிடுதல் உள்ளிட்ட பல காரணிகளால் AI இன் பரவலான பயன்படுத்துலும்…
Read more

JS7எனும்பணியை திட்டமிடுபவர் (JobScheduler)

JS7 என்பது, சரக்கு மேலாண்மை, கண்காணிப்பு , கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றுக்கான JS7இன் JOC காக்பிட்எனும் பயனர் இடைமுகத்துடனான, முகவர்களைத் திட்டமிடுவதற்கான கட்டுப்பாட்டாளர் ஆகும் , இது தன்னால் ஆதரிக்கப் படுகின்றஇன் தளங்களில் பணிகளையும் பணிப்பாய்வுகளையும் செயல்படுத்துகின்ற JS7 முகவர்களை கொண்டுள்ளது. முக்கிய வசதிவாய்ப்புகள் 1. தானியங்கியான பணிச்சுமை:JS7 JobScheduler என்பது ஒரு திற மூல தானியிங்கியானபணிச்சுமை…
Read more