ச.குப்பன்

மூடுபனி கணினி(fog computing)

மூடுபனி கணினி( fog computing) என்றால் என்ன? என்ற கேள்வி நம்மனைவர் மனதிலும் எழும் நிற்க.ஆரம்ப நாட்களில், கணினிகள் மிகப்பெரியதாகவும் அதிகவிலை உயர்ந்ததாகவும் இருந்தன. அதனால் நாம் வாழும் இவ்வுலகில் ஒரு சிலரே அவற்றினை பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தனர், மேலும் அவர்கள் அவ்வாறானதொரு கணினியை செயல்படுத்திடு வதற்காக வென அதிக நேரத்தை ஒதுக்கி துளையிடப்பட்ட அட்டைகளை( punch…
Read more

பட்டியல்கள்(Lists),மாறாத பட்டியல்கள்(Tuples) ஆகியவற்றில்கணினியின் நினைவக மேலாண்மை

தரவுகளை வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வழியில் சேமிப்பதற்காக பைதான் எனும் கணினிமொழியானது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தரவுகளின் கட்டமைப்பு களைக் கொண்டுள்ளது. அவைகளுள் பட்டியல்கள்(Lists), மாறாத பட்டியல்கள்(Tuples) ஆகியஇரண்டு தரவுகளின் கட்டமைப்பு களுக்குமட்டுமான ஒருசில பொதுவான தன்மைகளையும் இவ்விரண்டின் வெவ்வேறான தரவுகளின் கட்டமைப்புகளின் அவசியத்தைப் பற்றிய புரிதலையும் இந்த கட்டுரையில் காணலாம். இந்த இரண்டு வகைதரவுகளின் கட்டமைப்புகளிலும் நினைவகம் எவ்வாறு…
Read more

சேவையகத்தை உருவாக்குவதற்கான Go எனும் கணினி மொழி

Goஎன்பது ஒரு கட்டற்ற நிரலாக்க (கணினி)மொழியாகும், இது மிகவும் எளிய, நம்பகமான திறனுடைய மென்பொருட்களை (பயன்பாடுகளை) உருவாக்குவதை எளிதாக்குகிறது. இது மிகவும் செயல்திறன் மிக்க, எளிதாக தொகுக்கப்படக்கூடிய, சிறிய, பொருள் சார்ந்த, நிலையானவகை கணினி மெழியாகும். எளிய ஆனால் மிகத் திறனுடைய இணைய சேவையகங்களை உருவாக்குவதே இதனுடைய குறைந்தபட்ச குறிக்கோளாகும், இந்த கணினி மொழி வாயிலாக…
Read more

Rஎனும் கணினிமொழியின் மூலம் MongoDB ஐப் பயன்படுத்துதல்

MongoDB என்பதுஒரு பிரபலமான திறமூல ஆவண தரவுத்தளமாகும், செயல் திறன் , அளவிடுதல் ஆகியவற்றிற்கு இது பெயர் பெற்றது. எந்தவொரு நிறுவன பயன்பாட்டிலும் ஏராளமான தரவுகளை நிருவகிக்கும் திறன்கொண்ட தரவுத்தள மாதிரி இதில் உள்ளது. அதனோடு R எனும் நிரலாக்க மொழியில் MongoDBஐ திறம்பட கையாளும் பல தொகுப்புகள் கூடஉள்ளனஎன்ற தகவலை மனதில்கொள்க, தரவுகளைப் பிரித்தெடுக்கவும்…
Read more

பைதான் – ஜாவா: நடப்பு2020 ஆம் ஆண்டில் எது சிறந்தகணினி மொழி

தற்போதைய உலகின் நவீன சகாப்தத்தில் நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான திறமைநிரலாக்கம் என்பதாகும். இந்த நிரலாக்க பயணத்தின் போது வெவ்வேறு நிரலாக்க மொழிகள் வெவ்வேறு பயன் பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன என்பதை சிறிது முயன்றால் நம்மால் புரிந்துகொள்ளமுடியும், அதனால் ஒருவரின் தேவைகள் அவருடைய ஆர்வம்ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அவைகளுள் தனக்கு தேவையான மிகச்சரியான பொருத்தமான தொருநிரலாக்க மொழியைத்…
Read more

இயற்கை மொழி செயலாக்கம் (NLP), காட்சிப்படுத்தல் ஆகியவற்றிற்கு spaCy யைப் பயன்படுத்துதல்

spaCy என்பது ஒரு திறமூல பைதான் நூலகமாகும், இது உரைகளிலான தரவை இயந்திர நட்பு வில்லைகளாக பிரித்திட உதவுகிறது. உரையை சுத்தம் செய்வதற்கும் செயலாக்குவதற்கும் காட்சிப்படுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய பலவிதமான கருவிகள் இதில் உள்ளன, மேலும்இது இயற்கையான மொழி செயலாக்கத்திற்கு உதவுகிறது. இயற்கையான மொழி செயலாக்கம் (Natural language processing (NLP)) என்பது உரைவடிவிலான தரவுகளை பயன்படுத்திகொள்ளும்போதான…
Read more

செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence.(AI))

மாற்றம் என்பது வாழ்க்கைநியதியாகும் அதனடிப்படையில் கடந்த காலத்தை அல்லது நிகழ்காலத்தை மட்டுமே பார்ப்பவர்கள் எதிர்காலத்தை இழப்பது உறுதி என ஜான் எஃப். கென்னடி கூறியுள்ளார் . நாம் வாழும் தற்போதைய நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளின் சகாப்தத்தில், மனிதன் தனது நுண்ணறிவின் வாயிலான கண்டுபிடிப்புகளினால் அவனது வாழ்க்கைத் தரத்தையும் வசதியையும் மேம்படுத்த புதிய இயந்திரங்கள், கணினிகள் ,…
Read more

TiddlyWiki எனும் இணையபக்கம் ஒரு அறிமுகம்

TiddlyWiki என்பது ஒரு பயன்பாடு அன்று ஆயினும் HTML . JavaScript ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட பெரியஅளவிலான 2எம்பி கொள்ளளவுகொண்டதொரு இணையபக்கமாகும் நாம் நம்முடைய இணையஉலாவியை கொண்டு இதில் திருத்தம் செய்து கொண்டு தனியானதொரு கோப்பாக மறுபெயரிட்டு சேமித்து கொள்ளமுடியும் இதனை கொண்டு குறிப்பெடுத்திடலாம் ,செயல்திட்டத்தை உருவாக்கிகொள்ளலாம் இணைய இதழ்களை வெளியிடலாம் நாம் விரும்பும் இணையபக்கத்தை bookmarkசெய்து…
Read more

மீப்பெரும் தரவுகள் ஒரு அறிமுகம்

நுண்ணறிவு, போக்குகள், தொடர்புகள் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தவும் குறிப்பாக மனித நடத்தையையும் அவர்களுடனான இடைமுகப்பு தொடர்பாகவும் இந்தமீப்பெரும் தரவுத் தொகுப்புகளின் வாயிலாக மிகஎளிதாக கணிப்பாய்வு செய்யலாம், தொழில்துறை ஆய்வாளரான Doug Laney என்பவர் Gartner என்பவருடன் சேர்ந்து தொகுதி(volume) , வேகம் (velocity) , வகைகள் (variety) ஆகிய மூன்று பெரிய Vs சேர்ந்ததே இன்றைய முக்கிய…
Read more

ராஸ்பெர்ரி பையில் இயங்குதளம் நிறுவி நிரல் எழுதுவது எப்படி

ராஸ்ப்பெரி-பை கணினி ஏன் உருவாக்கப்பட்டது, எந்த வகையில் வித்தியாசமானது, வகுப்பறையில் ராஸ்பெர்ரி பை பயன்படுத்த வழிகள் எவை ஆகியவற்றை எங்கள் முந்தைய கட்டுரையில் காணலாம். நினைவக அட்டை மற்றும் துணைக்கருவிகளும் தேவை ராஸ்பெர்ரி பை பல மாதிரிகளில் கிடைக்கிறது, பை 3 B மாதிரி அதிக அம்சங்கள் கொண்டது சுமார் ரூ 3200 க்கு கிடைக்கிறது….
Read more